BRONNEN

Op deze pagina vindt u alle bronnen, die gebruikt zijn op deze site.

 • Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, onder redactie van B. Olde Meierink, Utrecht, Uitgeverij Matrijs, 1995.
 • Provincie Utrecht, door Jhr. Mr. Dr. J.R. Clifford Kocq van Breugel, 4de druk, herzien en uitgebreid door Ir. J.D.M. Bardet, Utrecht, Kemink & Zoon, 1966.
 • Kastelenboek Provincie Utrecht, Ir. J.D.M. Bardet, 5e druk, 1975.
 • Wandelingen door Nederland (door J.Craandijk) met afbeeldingen naar Lithografieen van P.A.Schipperus.
 • Merkwaardige kastelen in Nederland (door J. van Lennep en W.J. Hofdijk) Bewerking van Jean Fleurier naar de uitgave van 1860.
 • Kastelengids van Nederland (Middeleeuwen) (door Doriann Kransberg en Hans Mils).
 • De kasteeltekeningen van Roelant Roghman, deel I, door Jhr. dr. H.W.M. van der Wyck, met medewerking van Dr. J.W. Niemeijer, Alphen a.d. Rijn, Canaletto, 1989.
 • Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland, onder redactie van Jos Stöver e.a., Zutphen, Walburg Pers, 2000.
 • Plaatsen aan de Vecht en de Angstel. Historische beschrijvingen en afbeeldingen van kastelen, buitenplaatsen, stads en dorpsgezichten aan de Vecht en de Angstel - van Zuilen tot Muiden (door E. Munnig Schmidt en A. J. A. M. Lisman), Alphen aan den Rijn, 1982, 253 blz.
 • L. Visser, Het dorp Zeist, 1980
 • Roland Blijdenstein, Zeist, groei en bouw, 1984
 • C.C.S. Wilmer, Buitens in Utrecht, 1982
 • Geschiedenis van de provincie Utrecht deel I (tot 1528), deel II (van 1528 tot 1780) en deel III (na 1780), Uitgeverij Het Spectrum, 1997
 • Het Utrechts Landschap, natuurlijk hart van Nederland, Stichting Het Utrechts Landschap, De Bilt, 1990, 191 blz.
 • P. Terlouw, De Vecht een stroom van verhalen, Knoop & Niemeijer, Haren, 1972
 • P.Terlouw, Kastelen en buitenplaatsen op en om de Utrechtse heuvelrug, 1996
 • Achter Utrechtse gevels, Aflevering 4 (Stadskastelen)
 • Dr. R. van Lutterveld, De buitenplaatsen aan de Vecht, Lochem, 1948
 • De Riddermatige Huysen en Gesichten in de Provincie van Utrecht en in 't Licht Gebracht door C. Specht tot Utrecht. Anno 1698. Voorzien van 33 kopergravures met wapens en één-regelige opschriften boven in de plaat door J. van Vianen met adres van C. Specht. (25 afbeeldingen uit dit boek zijn gebruikt in het kastelenboek uit 1966 en 1975 van Ir. Bardet.)
 • E. Munning Schmidt en A.J.A.M. Lisman, met tekeningen van Chr. Schut, Plaatsen aan de Vecht en de Angstel, Historische beschrijvingen en afbeeldingen van kastelen, buitenplaatsen, stads- en dorpsgezichten aan de Vecht van Zuilen tot Muiden, Alphen aan den Rijn, Canaletto, 1985, 262 blz, 2e druk
 • P.J. Lutgers, gezigten aan de rivier de Vecht naar de natuur geteekend en op steen overgebragt, 1836, fac. herdr. Utrecht, uitgeverij Westers Utrecht en Canaletto Alphen aan de Rijn, 1979, 207 blz.
 • Guus Kemme (Samensteller) Architectuur Gids voor Utrecht, Amsterdam, Uitgeverij Thoth, 1990, 158 blz.
 • Roland Blijdestijn, Tastbare Tijd, Cultuurhistorische atlas van de provincie Utrecht, Provincie Utrecht, 2005, ISBN 9076092400
 • Jaarboekjes van het Oudheidkundig Genootschap Niftarlake, te weten: 1958, 1968, 1975 - 1980, 1983 - 1985, 1987, 1989 - 2002, 2006
 • J. Romijn, Hart van Nederland, een boek over de stad en de provincie Utrecht, A.W. Bruna & Zoons Uitgeversmij NV te Utrecht, 1950, 504 blz.
 • Het Utrechts Landschap, natuurlijk hart van Nederland, Hans Brand en Jan Brand, St. Het Utrechts Landschap, 1990, 191 blz.