Lijst van Utrechtse Bisschoppen

Nummer

Periode

Naam

1

695 - 739

Willibrord

2

739 - 754

Bonifatius

739? - 752

Wera of Wiro, wijbisschop (?)

753 - 754

Eoban, wijbisschop (?)

3

754 - 776

Gregorius, abt, geen bisschop

4

ca 776 - 784

Alberik I

5

ca. 784-ca. 790

Theodard of Theutbert

6

ca. 790-806

Hamacar

7

806-815/816

Ricfried

8

815/816-835/837

Frederik I

9

838-844

Alberik II

ca 845

Eginhard

10

ca. 848-ca. 854

Liudger

ca. 854

Craft (weigerde zijn benoeming)

11

ca. 854-866

Hunger

ca. 866-867/879

Alfried (regeerde vanuit Deventer)

12

867/879-898

Adelbold I of Odilbald (regeerde vanuit Deventer)

13

899

Egilbert of Engelbert (regeerde vanuit Deventer)

14

899-917

Radboud (regeerde vanuit Deventer)

15

918-975

Balderik

16

976-990

Folcmar of Poppo

17

990-995

Boudewijn I

18

995-1010

Ansfried

19

1010-1026

Adelbold II (grafelijke rechten)

20

1027-1054

Bernold of Bernulfus

21

1054-1076

Willem I (van Gelre)

22

1076-1099

Koenraad

23

180-1112

Burchard

24

1114-1127

Godebald

25

1128 - 1139

Andries van Kuik

26

1139 - 1150

Hardbert

1150-1151

Frederik van Berg (tegenbisschop)

27

1150-1156

Herman van Horne

28

1156 - 1178

Godfried van Rhenen

29

1178-1196

Boudewijn II van Holland

30

1196-1197

Arnold I van Isenburg

31

1196-1197

Dirk I van Holland (tegenbisschop)

32

1197-1212

Dirk II van Ahr

33

1212-1215

Otto I van Gelre

34

1216 - 1227

Otto II van Lippe

35

1227-1233

Wilbrand van Oldenburg

36

1233-1249

Otto III van Holland

37

1249-1250

Gozewijn van Randerath, elect (trok zich terug)

38

1249-1267

Hendrik I van Vianden

39

1268 - 1290

Jan I van Nassau, elect, afgezet door paus Nicolaas IV

40

1291-1296

Jan II van Sierck

41

1296 - 1301

Willem Berthout

42

1301-1317

Gwijde van Avesnes

43

1317-1322

Frederik II van Sierck

44

1322

Jacob van Oudshoorn

45

1322-1340

Jan III van Diest

46

1341

Nicolaas Capocci, trok zich terug

47

1342 - 1364

Jan IV van Arkel

48

1364-1371

Jan V van Virneburg

49

1371-1378

Arnold II van Horne

1378-1380

Reinoud van Vianen, tegenbisschop

50

1378-1393

Floris van Wevelinkhoven

51

1393-1423

Frederik III van Blankenheim

1424-1425

Rhabanus van Helmstatt, trok zich terug

52

1423-1432

Zweder van Culemborg, tot 1425 tegenbisschop

53

1423-1455

Rudolf van Diepholt, tot 1432 tegenbisschop

1434-1448

Walraven van Meurs, tegenbisschop

54

1455-1456

Gijsbrecht van Brederode, elect, afgezet

55

1456-1496

David van Bourgondië

1482-1483

Engelbert van Kleef, ruwaard

56

1496-1517

Frederik IV van Baden, afgezet

57

1517-1524

Filips van Bourgondië

58

1524-1529

Hendrik II van Beieren, elect, droeg wer. macht over aan Karel V

59

1529-1534

Willem III van Enckenvoirt

60

1534-1559

George van Egmond

1559

Adriaan van Renesse van Wulven, benoemd, maar stierf spoedig

61

1561-1580

Frederik V Schenck van Toutenburg

1580-1585

Herman van Rennenberg, benoemd

1592-1600

Jan van Bruhesen, benoemd