Zuileveld

Ligging Lag in Vleuten, ten oosten van de Schoolstraat en bij de kruising Albert Schweitzerlaan en Kochlaan.
Ontstaan Het is niet bekend wanneer het kasteel gebouwd werd. Voor het eerst wordt het pas in 1443 genoemd.
Geschiedenis In 1443 vinden we als eigenaar van het kasteel Steven Willemszn van Zuylen van Nijevelt, wiens zoon Willem in 1459 met het kasteel beleend wordt. Deze Willem draagt het kasteel echter direct over aan Bartholomeus van Zuylen van Nijevelt.
In 1468 wordt erfdochter Joest van Zuylen van Nijevelt ermee beleend, die getrouwd was met Arend van Renesse.
In 1642 wordt het kasteel erkend als ridderhofstad, maar de vraag is of er toen nog wel een kasteel stond.
In 1734 is het terrein in gebruik als boomgaard en weiland en op een kadastrale tekening uit 1832 is nog duidelijk een omgracht eiland zichtbaar.
Bewoners 1443 Steven Willemszn van Zuylen van Nijevelt
1459 Willem van Zuylen van Nijevelt
1459 Bartholomeus van Zuylen van Nijevelt
1468 Joest van Zuylen van Nijevelt, getr. met Arend van Renesse
Huidige doeleinden Van het kasteel is niets meer terug te vinden.
Opengesteld Ten noordwesten van het kruispunt Albert Schweitzerlaan en Kochlaan bevindt zich een plantsoentje, waar misschien wel het kasteel gestaan heeft.
Foto's
Bronnen Tekst: Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht