Zorgvliet in De Bilt

Ligging Het huis stond op het stuk grond, dat omsloten wordt door de Dorpsstraat, de Burgemeester de Withstraat een de Bilthovenseweg in De Bilt, ten westen van de NH Kerk.

Oude foto van het huis uit 1903

Ontstaan Het huis werd in 1843 gebouwd.
Geschiedenis Tot 1843 is het perceel waarop deze buitenplaats gebouwd werd weiland. In dat jaar wordt het de de landbouwer Reijer Baas verkocht aan Carel Albertus Verschoor. Hij laat er een huis op bouwen, dat hij echter al weet vrij spoedig verkoopt aan Th. J. Boutmy.
Deze bewoner sterft al in 1851 en het huis komt in bezit van zijn weduwe Maria Catharina Gezina Scherius. Vijf jaar later wordt door deze weduwe geprobeerd het huis via een openbare veiling te verkopen, maar dat lukt niet, omdat er slechts f. 16200,- voor geboden werd. Het huis wordt dan omschreven als "het voor weinig jaren nieuw gebouwde kapitale heerenhuis, geschikt voor zomer- en winterverblijf". Eindelijk in 1861 wordt het huis verkocht aan Jhr. P.J.Q. Coenen.

In 1879 vindt er opnieuw een openbare veiling plaats en de nieuwe eigenaars worden dan de heer en mevrouw Van Voorst van Beest geb. Eijck van Zuylichem. Daarna vinden er enkele verbouwingen aan het gebouw plaats, maar uiteindelijk wordt het in 1901 afgebroken om plaats te maken voor een nieuwe gebouw. Dit pand werd uitiendelijk in 1939 ook weer afgebroken.
Bewoners - 1843 Reijer Baas
1843 Carel Albertus Verschoor
- 1851 Th. J. Boutmy
1851 - 1861 Maria Catharina Gezina Scherius, weduwe van voorgaande
1861 - 1879 Jhr. P.J.Q. Coenen
1879 heer en mevrouw Van Voorst van Beest geb. Eijck van Zuylichem
Huidige doeleinden Van het huis is niets meer terug te vinden. Alleen twee hekpalen met de naam van het huis zijn nog bewaard gebleven.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: W.H. Meijer, Kleine Historie van de Bilt en Bilthoven, Uitg. Reinders, Bunnik, 1995
Afb. 1: W.H. Meijer, Kleine Historie van de Bilt en Bilthoven, Uitg. Reinders, Bunnik, 1995