<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0"> <meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> <title>De hofstede Zeldzaam te Utrecht</title> <STYLE type="text/css"> <!-- .hilite {color:#FFFFFF;} a { color: 009300 } a:v:hover { font-weight: bold } BODY { scrollbar-arrow-color: #000000; scrollbar-base-color: #ECFFFF; scrollbar-face-color: #ECFFFF; scrollbar-track-color: #ECFFFF } #info {font-family : verdana; font-size : 10pt } #H { font-family: verdana; font-size : 10pt; color: #0000FF; font-weight: bold } --> </STYLE> <SCRIPT LANGUAGE="JAVASCRIPT" TYPE="TEXT/JAVASCRIPT"> <!-- function newWindow (bookgif) { bookWindow = window.open(bookgif, "bookwin", "width=600,height=480") bookWindow.focus() } //--> </SCRIPT> </head> <body bgproperties="fixed" bgcolor="#ECFFFF"> <br> <h1>Zeldzaam</h1> <p><img border="0" src="images/blauwelijn.gif" width="695" height="15"></p><br> <TABLE WIDTH=700 BORDER=0 CELLPADDING=0 CELLSPACING=0 height="83"> <TR VALIGN="TOP"> <TD VALIGN=TOP WIDTH=160 height="21" id="H"> Ligging </TD> <TD WIDTH=540 height="21" id="info"> Deze buitenplaats stond aan de Daalseweg te Utrecht. <!-- <br><br> <CENTER> <a href="javascript:newWindow(' http://www.buitenplaatseninnederland.nl/')"> <IMG src="http://www.buitenplaatseninnederland.nl/" alt="" height="300"></a> <br><br> </CENTER> --> </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD VALIGN=TOP WIDTH=160 height="21" id="H"> Ontstaan </TD> <TD WIDTH=540 height="21" id="info"> Het huis is mogelijk in de 19<sup>e</sup> eeuw ontstaan. </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD VALIGN=TOP WIDTH=160 height="21" id="H"> Geschiedenis </TD> <TD WIDTH=540 height="21" id="info"> De hofstede Zeldzaam was eigendom van Everard Henry Kol, telg uit een bekende familie van Utrechtse bankiers. De familie Kol bezat in die tijd verschillende grote buitenplaatsen in de provincie Utrecht. Een van de bekendste was <a href="DeBreul.htm" target="hoofd1">De Breul</a> onder Zeist.<br> De hofstede nam onder grote buitenplaatsen een bescheiden plaats in. In de 19e eeuw kon men niet spreken van een grote aanleg. De nadruk was vooral gelegen op het gebruikskarakter van het woord hofstede. Afbeeldingen of plattegronden zijn echter niet bekend.<br> <br> De hofstede zal oorspronkelijk bij Marindaal of het nabijgelegen Chartroise hebben gehoord.<br> Jan Kol III erft na de dood van zijn vader Everard Henry in 1888 de hofstede. Hij heeft er aanvankelijk commercile plannen mee. In dit gebied, waar zich langzamerhand enige industrie aan het ontwikkelen is, ziet hij mogelijkheden een haven aan te leggen, die ook een deel van de naburige hofstede Chartroise zal beslaan. Door verkoop van Chartroise aan de gemeente Utrecht kan dit plan echter geen doorgang vinden.<br> De hofstede werd verpacht aan de familie Van Eck.<br> Na de sloop van de hofstede werd op die plaats een school gebouwd. </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD VALIGN=TOP WIDTH=160 height="21" id="H"> Bewoners </TD> <TD WIDTH=540 height="21" id="info"> - 1888 Everard Henry Kol<br> 1888 - Jan Kol III </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD VALIGN=TOP WIDTH=160 height="21" id="H"> Huidige doeleinden </TD> <TD WIDTH=540 height="21" id="info"> Op de plek van dit huis staan nu een school. </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD VALIGN=TOP WIDTH=160 height="21" id="H"> Opengesteld </TD> <TD WIDTH=540 height="21" id="info"> n.v.t. </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD VALIGN=TOP WIDTH=160 height="21" id="H"> Foto's </TD> <TD WIDTH=540 height="21" id="info"> <!-- <a href="javascript:newWindow(' http://www.buitenplaatseninnederland.nl/')"> <IMG src="http://www.buitenplaatseninnederland.nl/" alt="" height="80"></a> --> </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD VALIGN=TOP WIDTH=160 height="21" id="H"> Bronnen </TD> <TD WIDTH=540 height="21" id="info"> Tekst: Parken in Utrecht<br> De heer Scharenburg<br> <a href="http://www.museumvanzuilen.nl " target="_blank">Museum van Zuilen</a> </TD> </TR> </TABLE> </body> </html>