Zeldzaam


Ligging Deze buitenplaats stond aan de Daalseweg te Utrecht.
Ontstaan Het huis is mogelijk in de 19e eeuw ontstaan.
Geschiedenis De hofstede Zeldzaam was eigendom van Everard Henry Kol, telg uit een bekende familie van Utrechtse bankiers. De familie Kol bezat in die tijd verschillende grote buitenplaatsen in de provincie Utrecht. Een van de bekendste was De Breul onder Zeist.
De hofstede nam onder grote buitenplaatsen een bescheiden plaats in. In de 19e eeuw kon men niet spreken van een grote aanleg. De nadruk was vooral gelegen op het gebruikskarakter van het woord hofstede. Afbeeldingen of plattegronden zijn echter niet bekend.

De hofstede zal oorspronkelijk bij Mariëndaal of het nabijgelegen Chartroise hebben gehoord.
Jan Kol III erft na de dood van zijn vader Everard Henry in 1888 de hofstede. Hij heeft er aanvankelijk commerciële plannen mee. In dit gebied, waar zich langzamerhand enige industrie aan het ontwikkelen is, ziet hij mogelijkheden een haven aan te leggen, die ook een deel van de naburige hofstede Chartroise zal beslaan. Door verkoop van Chartroise aan de gemeente Utrecht kan dit plan echter geen doorgang vinden.
De hofstede werd verpacht aan de familie Van Eck.
Na de sloop van de hofstede werd op die plaats een school gebouwd.
Bewoners - 1888 Everard Henry Kol
1888 - Jan Kol III
Huidige doeleinden Op de plek van dit huis staan nu een school.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Parken in Utrecht
De heer Scharenburg
Museum van Zuilen