Zeevliet

Ligging Deze buitenplaats lag bij Benschop, net ten oosten van het nog bestaande Snellenburch.
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze buitenplaats werd gebouwd.
Geschiedenis Verder geen gegevens bekend.
Bewoners
Huidige doeleinden Van het huis is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Roland Blijdestijn, Tastbare Tijd, Cultuurhistorische atlas van de provincie Utrecht, Provincie Utrecht, 2005, ISBN 9076092400