Wulvenhorst

Ligging Bij het gehucht Polanen aan de Kromwijkerdijk in Woeerden.

Anonieme tekening uit 1665

Andere benamingen Borcht op de Hoeven
Ontstaan Het kasteel werd al voor 1271 gebouwd. In dat jaar overleed namelijk de eerste eigenaar ridder Giselbertus Ruscus.
Geschiedenis In 1342 koopt ridder Ernst van Wulven van der Horst het kasteel; hij is een lid van de familie Van Wulven, die heren van Nederhorst waren. Het kasteel heeft aan hem zijn naam te danken, doordat zijn naam samengevoegd werd tot Wulvenhorst.
Ernst heeft alleen een dochter, Lutgard, die trouwt met Gerrit van Polanen, waarmee het kasteel in die familie komt.
In 1416 of 1417 wordt het kasteel verkocht aan de burggraaf van Montfoort, wat tot gevolg heeft dat het kasteel betrokken raakt in de Hoekse en Kabeljauwse twisten. In 1418 wordt het kasteel verwoest en blijft daarna een ru´ne.
In 1650 wordt het kasteelterrein met de ru´ne verkocht aan Johan Webster, agent van de Koning van Engeland in de Nederlanden. Hij gaat wonen op de dwarshuisboerderij, die naast het kasteelterrein gebouwd is. Op de gevel van deze boerderij wordt door Johan een gevelsteen aangebracht, voorzien van het wapen van Engeland.
De laatste eigenaar is Thomas Willem van Oudheusden (1810-1889), die in 1837 de resten laat slopen en van het materiaal de witte boerderij bouwt.
Nu is het terrein eigendom van de Stichting G. Ribbius Peletier jr. tot Behoud van het landgoed Linschoten. De gevelsteen uit de 17e eeuw kwam in bezit van deze Stichting. Het wapen van Engeland is echter nog maar slecht zichtbaar; mogelijk is deze er in de Franse tijd onder het motto "Vrijheid, gelijkheid en broederschap" afgehakt.
Bewoners - 1271 ridder Giselbertus Ruscus
1342 Ernst van Wulven van der Horst (van Wulvenhorst)
Lutgard van Wulvenhorst, getr. met Gerrit van Polanen
1416 Burggraaf van Montfoort
1650 Johan Webster
ca 1837 Thomas Willem van Oudheusden (1810-1889)
Stichting G. Ribbius Peletier jr. tot Behoud van het landgoed Linschoten.
Huidige doeleinden Vlak naast het kasteelterrein staat een boerderij met de naam Wulverhorst. Tevens staat er een boerderij uit de 18e eeuw (in gebruik als zomerhuis) en is er een grote vijver (deze is ontstaan door het uitgraven van een gracht). Naast deze twee boerderijen bevindt zich het oorspronkelijke kasteelterrein, dat voor 80 procent nog omgracht is. Dit is in gebruik als weiland.
Van de 17e eeuwse gevelsteen is mij niet bekend waar deze zich bevindt, maar deze zou zich op het landgoed Linschoten kunnen bevinden. Bij de pijlers van het hek van de boerderij Wulverhorst liggen nog enkele "gebeeldhouwde zandstenen schouderstukken" van het vroegere kasteel.
Opengesteld Het kasteelterrein is niet toegankelijk.
Foto's Foto van het toegangshek bij de huidige boerderij Foto van de huidige boerderij Foto van de gracht, rechts daarvan stond het kasteel
Tekening van Jan de Beijer uit 1744 Tekening van L.P. Serrurier uit 1729
Bronnen Tekst: Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht
Stadsarchief Woerden
Streekarchief Rijnstreek
Afb. 1 en 2: Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht
Foto 1 t/m 3: Uit eigen collectie
Afb. 3: boek: Provincie Utrecht, 1966 (*)