Woudenberg bij Woerden

Ligging Dit kasteel stond op de plaats van de huidige boerderij Woudenberg, Geestdorp nr. 33 in Woerden.
Ontstaan Het huis werd voor het eerst tegen het einde van de 14e eeuw genoemd.
Geschiedenis In dit versterkte huis Woudenberg vestigden Elias van Woudenberg, knaap, en zijn echtgenote Rixa van Polanen zich aan het einde van de 14e eeuw. Hij stamde uit het Oostutrechtse geslacht Van Woudenberg en had voor Holland het kasteel van Woerden enige tijd bezet gehouden. Rixa was een dochter van ridder Gerrit van Polanen en Lutgard van Wulvenhorst. Als hun zonen worden in 1415 vermeld Jan en Herbaren van Woudenberg.
Op een kaart uit 1770 staat bij het omgrachte huis het opschrift: 'Eertijds het huis Geestdorp'. Er is echter in de leenregisters nergens sprake van een 'huis' Geestdorp, zodat het niet waarschijnlijk is dat er een versterkt huis van die naam heeft gestaan en ook niet dat Woudenberg voorheen Geestdorp heette.
Het is niet bekend wanneer het huis Woudenberg is verdwenen.
Bewoners eind 14e eeuw Elias van Woudenberg
Huidige doeleinden Op de plaats van het vroegere kasteel vinden we nu de boerderij Woudenberg, die aan drie zijden omgracht is. De gracht an de voorzijde is in verband met de verbreding van de weg gedempt.
Opengesteld De boerderij is niet toegankelijk.
Foto's Er bestaat een 18e-eeuwse fantasietekening van het huis.
Bronnen Tekst: Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, 1995