Woontoren

Ligging Deze Woontoren staat aan de "Achter de Dom" nr. 7 in de stad Utrecht

Foto van de woontoren op 26 juni 2006

Ontstaan Het gebouw werd rond 1400 gebouwd.
Geschiedenis Deze Woontoren heeft dezelfde kenmerken als andere woontorens, die we bijvoorbeeld tegen komen langs de Langbroekerwetering. De muren zijn één meter dik; het gebouw is voorzien van kleine ramen en heeft 3 verdiepingen. Verder heeft het een weergang met kantelen, die tijdens een restauratie in 1894 werden gereconstrueerd en wordt gedekt door een schilddak.
Na 1500 vond er een verbouwing plaats, waarbij de woontoren uitgebreid werd met een rechthoekige vleugel. De traptoren Aan de achterzijde werd rond 1650 toegevoegd, ter vervanging van een trap aan de binennzijde.

In de periode 1813 tot 1867 was hier het politiebureau van Utrecht gevestigd. Daarna kwam het in gebruik bij de Universiteit van Utrecht.
Bewoners/eigenaren kanunniken van de dom
1813 - 1867 politiebureau
Universiteit van Utrecht
Huidige doeleinden Dit is me ook niet bekend.
Opengesteld n.v.t.
Foto's Foto van de woontoren op 26 juni 2006 Foto van de woontoren op 4 oktober 2006
Bronnen Tekst: Guus Kemme (Samensteller) Architectuur Gids voor Utrecht, 1990
Inofmatiebordje, dat aangebracht is op het gebouw
Foto 1 t/m 3: uit eigen collectie