Woerden (I)

Ligging De ligging van dit kasteel is onbekend. De enige aanduiding die we weten is: 'Worden' (oftewel Woerden).
Ontstaan De burcht is waarschijnlijk gebouwd in 1259.
Geschiedenis In de kroniek van Johannes de Beke uit het midden van de 14e eeuw wordt gesproken over een grensburcht, die in 1159 door bisschop Godfried van Rhenen te Woerden gesticht werd. In de archieven komen we in 1288 echter voor de eerste keer 'dat steenhuus te Worden' tegen. In dat jaar vindt er een verzoening plaats tussen Herman van Woerden en graaf Floris V. Herman stelt zijn huis open voor de graaf. Uit de akte valt niet op te maken of hier sprake is van hetzelfde kasteel als het genoemd in 1159 of dat dit eerste kasteel al verwoest was en er weer een nieuw kasteel was gebouwd.
De Fontes Egmundenses daar en tegen vermeld dat graaf Floris III het "castrum Vurhten" (=Woerden) zou hebben versterkt en dus niet de bisschop.
Door de heer J.G.N. Renaud werd in 1990 verondersteld, dat graaf Floris III de overblijfselen van het Romeinse castellum weer hersteld heeft en er een eenvoudige versterking van gemaakt heeft, door middel van een aarden ophoging voorzien van een houten palissade. De informatie van Johannes van Beke over het eerste kasteel van Woerden is waarschijnlijk onjuist.
Waar het eerste kasteel gelegen heeft is tot op heden onbekend.

Afgaande op de summiere gegevens die we hebben, zou het kasteel halverwege de 12e eeuw uit een aarden omwalling met een palissade van hout hebben bestaan, waarbinnen zich een gebouw van hout stond. Rond 1288 is dit houten gebouw vervangen door een stenen woontoren.
Helaas zijn de gegevens te beperkt om dit met zekerheid te kunnen zeggen.
Bewoners 1288 Herman van Woerden
Huidige doeleinden Omdat de ligging onbekend is, is ook niet bekend waarvoor het vroegere kasteelterrein nu wordt gebruikt.
Opengesteld n.v.t.
Foto's Er zijn geen afbeeldingen bekend.
Bronnen Tekst: B. Olde Meierink (redactie), Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, Onder auspiciŽn van de Stichting Utrechtse kastelen, Utrecht, Matrijs, 1995, 596 pag.
N. Plomp, Woerden 600 jaar stad, In: Stichts-Hollandse Bijdragen, 1972, blz 32-33