Wiessenburg

Ligging Deze buitenplaats stond aan de Rijksstraatweg te Baambrugge, gemeente Abcoude.Ontstaan De buitenplaats Wiessenburg is voor 1700 ontstaan.
Geschiedenis Op een kaart van Gerrit Drogenham uit 1700 komen we de buitenplaats tegen. Rond die tijd is het huis in bezit van het Zuid-Nederlandse geslacht burggraaf De Clercque Wissocq. Verder komen we een vermelding van de buitenplaats in de archieven pas vanaf 1730 tegen. Tussen 1730 en 1740 sterft Maria Ignatia De Clercque-Wissocq en haar Wiessenburg wordt getaxeerd op f. 3000,-. Er wordt geld geleend om de opstallen te verbeteren en uit te breiden, waarbij als onderpand wordt genomen: "twee kampen weyland met de nieuwe huysinge en stallinge daerop gebouwt en getimmert wordende". In het boek "Hollandse Arcadia" van Abraham Rademaker dat in 1729-30 uitgegeven wordt, komen we geen gravure tegen van Wiessenburg; daarom bevond zich waarschijnlijk in die tijd geen huis meer of een sterk vervallen huis op het landgoed.
In 1739 wordt het huis door de executeur testamentair van de overleden "HoogEdWelGeb Heer Philibert Belizaine De Clercque Wissocq, Heer van Boningues, Weeze, etc. etc. echtgenoot van Vrouwe Thecla Victoria de Clercque, Burgravinne van Wissocq, Vrouwe van Weeze etc etc" verkocht aan de heer Jan Frederik Manuchat van Houderingen, heer van Sterkenburg. In 1755 koopt Henrik Hooft, eigenaar van het ernaast gelegen huis 't Veldhoen, Wiessenburg voor f. 6000,-. Het landgoed is 25 morgen groot en wordt omschreven als "Huizing, berg en schuur en verdere getimmerten alsmede 25 morgen boomgaard, wey en hooy als mede hennipland". 't Veldhoen had hij net een jaar eerder gekocht en daarvoor was hij van 1741 tot 1748 eigenaar van de buitenplaats Ipenburg, die ook in Baambrugge stond.
De verdere geschiedenis van Wiessenburg wordt beschreven bij 't Veldhoen
Bewoners ca 1700 familie burggraaf De Clercque-Wissocq
- 1736 Maria Ignatia De Clercque-Wissocq
1736 - 1739 Heer Philibert Belizaine De Clercque Wissocq
1739 - 1755 Jan Frederik Manuchat van Houderingen
1755 - 1801 Henrik Gerritzn Hooft
1801 - 1856 Gerrit Graafland
1856 - 1868 erven Gerrit Graafland
1868 - 1870 familie van Schaick
Huidige doeleinden Het landgoed is nu onderdeel van 't Veldhoen.
Opengesteld Het vroegere koetshuis van 't Veldhoen is omgebouwd tot woonhuis en is niet toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: Ir. D.L.H. Slebos, Kerkkroon, 't Veldhoen, Wiessenburg en Den Haring, In: Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap Niftarlake 2006, blz 70 - 77