<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0"> <meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> <title>Het kasteel Wickenburgh bij 't Goy</title> <STYLE type="text/css"> <!-- .hilite {color:#FFFFFF;} a { color: 009300 } a:v:hover { font-weight: bold } #H { font-family: Verdana; font-size: 10pt; font-weight: bold; color: 0000FF } #info { font-family: Verdana; font-size: 10pt } BODY { scrollbar-arrow-color: #000000; scrollbar-base-color: #ECFFFF; scrollbar-face-color: #ECFFFF; scrollbar-track-color: #ECFFFF } --> </STYLE> <SCRIPT LANGUAGE="JAVASCRIPT" TYPE="TEXT/JAVASCRIPT"> <!-- function newWindow (bookgif) { bookWindow = window.open(bookgif, "bookwin", "width=600,height=480") bookWindow.focus() } //--> </SCRIPT> </head> <body bgproperties="fixed" bgcolor="#ECFFFF"> <br> <h1>Wickenburgh</h1> <p><img border="0" src="images/blauwelijn.gif" width="695" height="15"></p> <TABLE WIDTH=700 BORDER=0 CELLPADDING=0 CELLSPACING=0 height="83"> <TR VALIGN="TOP"> <td valign="top" width="160" height="21" id="H"> Ligging </TD> <TD width="540" height="21" id="info"> Het huis ligt 1 km ten westen van het dorp 't Goy, gemeente Houten. <br><br> <CENTER> <a href="javascript:newWindow(' fotos/Wickenburg1.htm')"> <IMG src="fotos/Wickenburg1.jpg" alt="Foto van het huidige huis" height="300"></a> <br><br> </CENTER> </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD valign="TOP" width="160" height="21" id="H"> Andere benamingen </TD> <TD width="540" height="21" id="info"> Westensteyne </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD valign="TOP" width="160" height="21" id="H"> Ontstaan </TD> <TD width="540" height="21" id="info"> In 1300 komt het huis voor het eerst voor onder de naam Westenstein, rond 1381 is die naam veranderd in Wickenburgh </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD valign="TOP" width="160" height="21" id="H"> Geschiedenis </TD> <TD width="540" height="21" id="info"> In 1300 is het kasteel Westensteyne in bezit van Hubrecht van Goilberdinghen en zijn zoon, die ook Hubrecht heet. In de acte uit dat jaar belooft de eigenaar aan de bisschop van Utrecht zijn huis te mogen gebruiken als open huis. Dit betekent dat de bisschop in geval van oorlog in zijn huis een leger mag onderbrengen. Westensteyne lag heel gunstig voor de bisschop, omdat de nabij gelegen kastelen <a href="Goye.htm" target="hoofd1">Ten Goye</a> en <a href="Marckenburg.htm" target="hoofd1">Marckenburg</a> eigendom waren van de heren van Vianen.<br> Het is niet precies duidelijk waarom het kasteel eerst Westensteyne heet en vanaf 1381 Wickenburgh. Mogelijk werd Westenstein voor 1381 verwoest en kreeg het nieuwe kasteel de naam Wickenburgh.<br> In 1409 komt het kasteel in bezit van Willem van Oostrum, die waarschijnlijk niet zelf op het kasteel woonde, maar het verpachtte.<br> Tot 1630 blijft het kasteel in bezit van de familie van Oostrum. In dat jaar wordt het huis in opdracht van jhr. Willem van Oostrum eigendom van Lubbertus van Westrenen.<br> Via vererving komt het huis dan uiteindelijk in 1741 in bezit van de familie Wttewaall, die nog steeds eigenaar van het huis is.<br> <br> de oudste afbeelding, die van het huis bewaard is gebleven, is een kaart van Jan van Diepenem uit 1641. We zien hierop een monumentale dwarshuisboerderij met een rieten zadeldak. De boerderij ligt aan een bijna ronde vijver met een rond eiland erin. Op dit eiland heeft hoogstwaarschijnlijk een houten versterking gestaan, terwijl zich op de voorburcht een boerderij bevond. Westenstein en het huidige hoofdgebouw zijn de opvolgers van deze versterking.<br> Hoe het huis er in 1300 uit zag is niet bekend. De naam Westensteyne geeft aan dat het in elk geval van steen was. En bij onderzoek door de Stichting Raap is vast komen te staan, dat het kasteel omgracht was.<br> Nu zien we een huis dat een 19e eeuw uiterlijk heeft met een 16e eeuwse duiventoren. Onder het huis bevindt zich een kelder, die opgebouwd is uit bakstenen uit het begin van de 14e eeuw, waarschijnlijk van het verwoeste Westensteyne.<br> <br> Op een eilandje voor het huis bevindt zich nu een duiventoren, die uit de 16e eeuw stamt. Hij is opgebouwd uit verschillende formaten baksteen en wordt gedekt door een zinken achthoekige spits met een koperen windvaan. Op deze windvaan staat het jaartal 1675; dit herinnert mogelijk aan herstelwerkzaamheden na de orkaan van 1674. Achter het hoofdgebouw staat het voormalige koetshuis met koetsierswoning. Beide dateren uit het laatste kwart van de 17e eeuw. </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD valign="TOP" width="160" height="21" id="H"> Bewoners </TD> <TD width="540" height="21" id="info"> 1300 Hubert van Goilberdinghen<br> 1409 Willem van Oostrum<br> 1409 - 1630 familie van Oostrum<br> - 1630 jhr. Willem van Oostrum<br> 1630 Lubbertus van Westrenen<br> familie Wttewaall </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD valign="TOP" width="160" height="21" id="H"> Huidige doeleinden </TD> <TD width="540" height="21" id="info"> Het huis wordt bewoond door de familie Wttewaall. </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD valign="TOP" width="160" height="21" id="H"> Opengesteld </TD> <TD width="540" height="21" id="info"> Het huis is niet toegankelijk. </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD valign="TOP" width="160" height="21" id="H"> Foto's </TD> <TD width="540" height="21" id="info"> <a href="javascript:newWindow('fotos/Wickenburg2.htm')"> <IMG src="fotos/Wickenburg2.jpg" alt="foto van het huidige huis met middeleeuwse duiventoren" height="80"></a> <a href="javascript:newWindow('fotos3/Wickenburg3.htm')"> <IMG src="fotos3/Wickenburg3.jpg" alt="Foto van de zijkant van het huidige huis" height="80"></a> <a href="javascript:newWindow('fotos/Wickenburgh5_20090606.htm')"> <IMG src="fotos/Wickenburgh5_20090606.jpg" alt="Foto van kasteel Wickenburgh in 2009" height="80"></a> <a href="javascript:newWindow('fotos/Wickenburgh6_20090606.htm')"> <IMG src="fotos/Wickenburgh6_20090606.jpg" alt="Foto van kasteel Wickenburgh in 2009" height="80"></a><br> <a href="javascript:newWindow('fotos/Wickenburgh7_20090606duiventoren.htm')"> <IMG src="fotos/Wickenburgh7_20090606duiventoren.jpg" alt="Foto van duiventoren bij kasteel Wickenburgh in 2009" height="80"></a> <a href="javascript:newWindow('fotos/Wickenburg4_1641kaartJvanDiepenem.htm')"> <IMG src="fotos/Wickenburg4_1641kaartJvanDiepenem.jpg" alt="Oudste afbeelding van Wickenburgh (kaart 1641, J. van Diepenem)" height="80"></a> </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD valign="TOP" width="160" height="21" id="H"> Bronnen </TD> <TD width="540" height="21" id="info"> Tekst: Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht<br> O.J. Wttewaall, Wickenburgh 700 jaar, In: Het Kromme-Rijngebied, tijdschrift van de Historische Kring 'Tussen Rijn en Lek', jaargang 34, 2000, blz. 21-22<br> O. Wttewall, kastelen en kasteelterreinen in Houten, In: Het Kromme Rijngebied, 1998, blz. 35 - 49<br> Foto 1 t/m 2 en 4 t/m 6: uit eigen collectie<br> Foto 3: Peter van der Wielen<br> Afb. 1: Wickenburgh 700 jaar, In: Het Kromme-Rijngebied, 2000 </TD> </TR> </TABLE> </body> </html>