Wester Klip

Ligging De buitenplaats stond ten noorden van de buitenplaats Wallestein langs de Vreelandseweg ten noorden van Loenen aan de Vecht, gemeente Stichtse Vecht.
Andere benaming Steen Klip
Ontstaan Het huis werd in het begin van de 18e eeuw gebouwd (voor 1710).
Geschiedenis Op een kaart uit 1710, die uitgegeven werd door Nicolaas Visscher en gegraveerd door P. Schenk komen we de naam Steen Klip tegen. Deze kaart werd gemaakt in opdracht van Giorgio de Haze, Heer van Mijnden etc. Het huis is dan eigendom van de baronesse Van Gend.
Zestien jaar later verschijnt een kaart van Covens en Mortier van Loenen; hierop staat echter de naam Wester Klip, maar er wordt vanuit gegaan dat het hier om hetzelfde huis gaat.

In 1726 is het huis al enkele jaren in bezit van Jacob Balde, die in dat jaar ook nog eigenaar blijkt te zijn van de buitenplaatsen Kickestein en Wallestein en het Huis te Loenen. Na de dood van Jacob Balde in 1730 vererft Wester Klip en het Huis te Loenen op de Jan Balde jr., een zoon van de broer van Jacob Balde, die Jan Balde sr. heette.
Jan Balde jr. trouwde met Sophia de Bas, die toen weduwe was van Jan Marselis. Uit haar eerste huwelijk had ze een dochter Elisabeth Sophia. Na de dood van dit echtpaar erft deze dochter Wester Klip in 1764. Elisabeth Sophia Marselis trouwt met Mr. Willem Cornelis Backer, die in 1766 tot schout van Amsterdam werd benoemd en in 1793 tot Raad der Admiraliteit. Hoewel dit echtpaar een aantal kinderen kreeg, kunnen we over Wester Klip na de dood van Mr. Willem Cornelis Backer in 1809 niets meer vinden. Waarschijnlijk is het huis al spoedig daarna gesloopt.
Bewoners 1710 baronesse Van Gend
1712 - 1730 Jacob Balde, getrouwd met Anna Marie Kieft
1730 - 1734 Anna Marie Kieft
1734 - 1751 Jan Balde jr, getrouwd met Sophia de Bas
1751 - 1764 Sophia de Bas
1764 - 1808 Elisabeth Sophia Balde, getrouwd met Mr. Willem Cornelis Backer
Huidige doeleinden Van deze buitenplaats is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: E. Munning Schmidt en A.J.A.M. Lisman, met tekeningen van Chr. Schut, Plaatsen aan de Vecht en de Angstel, Historische beschrijvingen en afbeeldingen van kastelen, buitenplaatsen, stads- en dorpsgezichten aan de Vecht van Zuilen tot Muiden, Alphen aan den Rijn, Canaletto, 1985, 262 blz, 2e druk