Weltevreden

Ligging Dit huis stond aan de noordzijde van de Blauwkapelseweg, tegenover de buitenplaats Arenberg, in De Bilt.

Aquarel van het huis vlak voor de afbraak in 1811

Andere benaming Hoovenburg
Ontstaan Het huis werd in 1657 gesticht, hoewel het dan nog niet de naam Weltevreden draagt.
Geschiedenis Zoals hierboven vermeld werd het huis gebouwd in 1657. De bouwheer was Mr. François Croesen, die nog datzelfde jaar het huis verkoopt aan Isack Verhoeven. Deze geniet een lange tijd van zijn eigendom; het huis wordt pas weer in 1698 verkocht en wel aan Adriaan Cornelis van Hoeven. Deze verkoopt de buitenplaats al weer 2 jaar later aan Johan Longespee.
Vervolgens blijkt het huis in 1720 eigendom te zijn van Barbara van Kerkraad, die weduwe is van Johan van Schoonhoven. Na haar overlijden vererft het huis op haar zoon Isaacq van Schoonhoven. Deze Isaacq geeft het huis de naam Hoovenburg en verkoopt het in 1754 aan Johan Schadé, waarna het nog enkele keren door verkoop in andere handen over gaat. In 1754 komen we overigens voor de eerste keer de naam Weltevreden tegen.

In 1774 verkoopt een Daniel Cornelis de Leeuw, die dan nog maar net één jaar eigenaar is, het huis aan Jan Willem Musschenbroek. Deze Jan Willem schenkt een deel van Weltevreden aan zijn jongste zoon Samuel Cornelis, die in 1807 de rest van de buitenplaats erft. Veel belang had deze jongste zoon niet bij het huis, want hij laat het in 1811 afbreken. In 1811 werden twee aquarellen gemaakt door C. van Hardenberg, waarop een bouwval is afgebeeld. Eén van deze twee aquarellen is nog steeds in bezit van de familie Musschenbroek.
Bewoners 1657 Mr. François Croesen
1657 - 1698 Isack Verhoeven
1698 - 1700 Johan Longespee
1720 Barbara van Kerkraad, weduwe van Johan van Schoonhoven
- 1754 Isaacq van Schoonhoven
1754 - 1769 Johan Schadé, getrouwd met Maria Carolina de Cleves
1769 - 1773 François Cornelis van Bochoven
1773 - 1774 Daniel Cornelis de Leeuw
1774 - 1807 Jan Willem van Musschenbroek
1807 - 1811 Samuel Cornelis Musschenbroek
Huidige doeleinden Van het huis is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: J.W.H. Meijer, Kleine Historie van de Bilt en Bilthoven, Uitg. Reinders, Bunnik, 1995
Afb. 1: J.W.H. Meijer, Kleine Historie van de Bilt en Bilthoven, Uitg. Reinders, Bunnik, 1995