<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0"> <meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> <title>De buitenplaats Welgelegen te Driebergen</title> <STYLE type="text/css"> <!-- .hilite {color:#FFFFFF;} a { color: 009300 } a:v:hover { font-weight: bold } BODY { scrollbar-arrow-color: #000000; scrollbar-base-color: #ECFFFF; scrollbar-face-color: #ECFFFF; scrollbar-track-color: #ECFFFF } #info {font-family : verdana; font-size : 10pt } #H { font-family: verdana; font-size : 10pt; color: #0000FF; font-weight: bold } --> </STYLE> <SCRIPT LANGUAGE="JAVASCRIPT" TYPE="TEXT/JAVASCRIPT"> <!-- function newWindow (bookgif) { bookWindow = window.open(bookgif, "bookwin", "width=600,height=480") bookWindow.focus() } //--> </SCRIPT> </head> <body bgproperties="fixed" bgcolor="#ECFFFF"> <br> <h1>Welgelegen</h1> <p><img border="0" src="images/blauwelijn.gif" width="695" height="15"></p><br> <TABLE WIDTH=700 BORDER=0 CELLPADDING=0 CELLSPACING=0 height="83"> <TR VALIGN="TOP"> <TD VALIGN=TOP WIDTH=160 height="21" id="H"> Ligging </TD> <TD WIDTH=540 height="21" id="info"> Deze buitenplaats stond aan de Hoofdstraat / Park Welgelegen in Driebergen. <br><br> <CENTER> </CENTER> </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD VALIGN=TOP WIDTH=160 height="21" id="H"> Ontstaan </TD> <TD WIDTH=540 height="21" id="info"> Dit huis ontstond rond 1825. </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD VALIGN=TOP WIDTH=160 height="21" id="H"> Geschiedenis </TD> <TD WIDTH=540 height="21" id="info"> Omstreeks 1825 werd de buitenplaats Welgelegen aangelegd. Het was eigenlijk een afsplitsing van het landgoed <a href="Dennenburg.htm" target="hoofd1">Dennenburg</a>. Rond 1900 werd het bewoond door de familie Geertsema.<br> Eind jaren 20 van de vorige eeuw kwam het in handen van de oud-directeur K.F. van den Berg, van de Javasche Bank. In 1933 diende hij een plan in tot verkaveling van het achterliggende terrein in bouwpercelen. Het huis Welgelegen met de nabije parktuin bleven buiten de verkaveling. In 1933 werd door de heer Riemer het huis in gebruik genomen voor het door hem opgerichte instituut voor de Autohandel. In de oorlogsjaren werd het gevorderd door de Duitsers. In februari 1945 brandde het bijna tot de grond toe af.<br> <br> De resten werden na de oorlog opgeruimd. Voor het braakliggende terrein van Welgelegen ontwierp het plaatselijke architectenbureau Van Velze-Oskam een plan tot verkaveling en bebouwing. Eind 1953 gingen de spaden er in de grond, de bouw van 26 'landhuisjes' nam een aanvang. Die waren al bij voorbaat verkocht, voor prijzen tussen de f. 15.520,- en de f. 18.000,-. Op 29 oktober 1954 stelde de gemeenteraad vast dat het daar Park Welgelegen zou (blijven) heten. Van de buitenplaats resten alleen nog een deel van het park, koetshuis en het toegangshek. </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD VALIGN=TOP WIDTH=160 height="21" id="H"> Bewoners </TD> <TD WIDTH=540 height="21" id="info"> rond 1900 familie Geertsema<br> ca 1928 K.F. van den Berg<br> 1933 de heer Riemer </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD VALIGN=TOP WIDTH=160 height="21" id="H"> Huidige doeleinden </TD> <TD WIDTH=540 height="21" id="info"> De huidige doeleinden zijn mij onbekend. </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD VALIGN=TOP WIDTH=160 height="21" id="H"> Opengesteld </TD> <TD WIDTH=540 height="21" id="info"> n.v.t. </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD VALIGN=TOP WIDTH=160 height="21" id="H"> Foto's </TD> <TD WIDTH=540 height="21" id="info"> <!-- <a href="javascript:newWindow('')"> <IMG src="" alt="" height="80"></a> --> </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD VALIGN=TOP WIDTH=160 height="21" id="H"> Bronnen </TD> <TD WIDTH=540 height="21" id="info"> Tekst: Website <a href="http://www.parkwelgelegen.com/new/node/1" target="new">Park Welgelegen</a> </TD> </TR> </TABLE> </body> </html>