Welgelegen


Ligging Deze buitenplaats stond aan de Hoofdstraat / Park Welgelegen in Driebergen.

Ontstaan Dit huis ontstond rond 1825.
Geschiedenis Omstreeks 1825 werd de buitenplaats Welgelegen aangelegd. Het was eigenlijk een afsplitsing van het landgoed Dennenburg. Rond 1900 werd het bewoond door de familie Geertsema.
Eind jaren 20 van de vorige eeuw kwam het in handen van de oud-directeur K.F. van den Berg, van de Javasche Bank. In 1933 diende hij een plan in tot verkaveling van het achterliggende terrein in bouwpercelen. Het huis Welgelegen met de nabije parktuin bleven buiten de verkaveling. In 1933 werd door de heer Riemer het huis in gebruik genomen voor het door hem opgerichte instituut voor de Autohandel. In de oorlogsjaren werd het gevorderd door de Duitsers. In februari 1945 brandde het bijna tot de grond toe af.

De resten werden na de oorlog opgeruimd. Voor het braakliggende terrein van Welgelegen ontwierp het plaatselijke architectenbureau Van Velze-Oskam een plan tot verkaveling en bebouwing. Eind 1953 gingen de spaden er in de grond, de bouw van 26 'landhuisjes' nam een aanvang. Die waren al bij voorbaat verkocht, voor prijzen tussen de f. 15.520,- en de f. 18.000,-. Op 29 oktober 1954 stelde de gemeenteraad vast dat het daar Park Welgelegen zou (blijven) heten. Van de buitenplaats resten alleen nog een deel van het park, koetshuis en het toegangshek.
Bewoners rond 1900 familie Geertsema
ca 1928 K.F. van den Berg
1933 de heer Riemer
Huidige doeleinden De huidige doeleinden zijn mij onbekend.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Website Park Welgelegen