Weerestein

Ligging Deze buitenplaats ligt 1 km ten zuiden van Nieuwersluis, Zandpad 29, Loenen aan de Vecht, gemeente Stichtse Vecht, op de oostelijke oever van de Vecht.

Foto van het huis

Ontstaan Het huis is in de 17e eeuw gebouwd.
Geschiedenis Deze buitenplaats staat op de plek waar vroeger de grens liep tussen Holland en Het Sticht en volgens Ir. Bardet heeft op deze plaats een laatmiddeleeuws kasteel of versterkt huis gestaan. 'Weere' betekent landscheiding en daaraan heeft deze buitenplaats zijn naam te danken.
Op een ets van Johannes Leupenius (1647-1693) van omstreeks 1680 zien we een afbeelding van 't Huys te Weeresteyn. Het is een dwarshuis van twee verdiepingen met midden in de voorgevel een naar voren springend deel dat één raam breed is en een klokvormige topgevel draagt. Een paar meter boven het dak uit reikt een platte vierzijdige toren. Daar omheen een balustrade, waarbinnen weer een smal zeskantig torentje met ramen en een koepeldak met windvaan als bekroning.
Hoe betrouwbaar deze afbeelding is, is onduidelijk, omdat dit huis waarschijnlijk in het Rampjaar 1672 door de Fransen werd verwoest, waarna rond 1700 het huidige huis werd gebouwd.

Achter de buitenplaats werd in 1760 een stenen kist gevonden. Naast stoffelijke resten van een persoon, werden een kromstaf en een loden plaatje gevonden, met de tekst: 'Walterus, burger van Wiltenburg, helper van de bisschop, die met de strop is omgebracht, ligt in deze grafheuvel.' Het is niet met zekerheid te zeggen om wie het hier gaat. Een helper van Bonifacius, die bij Dokkum vermoord werd, heette Walterus, wiens lijk per boot vervoerd werd van Friesland naar Utrecht.
Het is alleen vreemd dat er in de kist een kromstaf werd gevonden: het symbool van een bisschop. Een andere suggestie was dan ook bisschop Hunger (854-866) of een wijbisschop uit de 12e eeuw. De kist werd enige tijd ten toon gesteld bij het gemeentehuis van Loenen en daarna in stukken geslagen en opgeruimd.

In 1836 wordt het huis gekocht door L. van Lennep.
Van een veiling van het huis, begin 20e eeuw, is een uitgebreide beschrijving bewaard gebleven. Over het huis lezen we: "Het zeer soliede, meerendeels met eikenhout doortimmerde welonderhouden, ouderwets deftige heerenhuis is kurkdroog en zeer comfortabel ingedeeld en heeft eigen watervoorziening (reservoirs voor 7000 l op den zolder, loozing voor badkamer en twee waschtafels), centrale verwarming en electrisch licht".
In het sousterrain vinden we een grote keuken met een marmeren aanrecht, dienstboden- en mangelkamers, provisie- en brandstoffenkelders, een poetshok en een WC. De beletage kan men zowel aan de voor- als achterzijde via brede hardstenen stoepen binnengaan en men komt dan in een marmeren gang met een fonteinbak en WC. Verder vindt men op deze etage vier ruime kamers van 5 bij 6 m. Als men via een eikenhoutentrap naar de eerste verdieping gaat, komt men ook weer uit in een brede gang. Vanuit deze gang kan men naar vijf ruime kamers en een bad- en closetkamer. Via een trap kan men naar de grote zolder met beschoten kap over de gehele breedte van het huis. In de kamers vindt men kostbare schoorsteenmantels, gestukadoorde plafonds en lambrizeringen.

In 1966 sterft mevr. weduwe Degenkamp-van Beusekom. In totaal zijn er negen erfgenamen, die het huis in oktober van dat jaar in het openbaar veilen. De negen erfgenamen waren het niet met elkaar eens en hadden er een rechter bij gehaald. Voor f. 18000,- werd het verkocht aan de gebr. Strijland uit Uithoorn. Zij restaureren het vervallen huis grondig, waarna ze het weer verkopen voor het bedrag van f. 750000,-! Door deze restauratie is wel veel van het oorspronkelijke interieur verloren gegaan op het marmer in de gang en de eiken trappen na. Aan de zuidgevel zijn een zonnewijzer en een luidklok aangebracht. Het omringende park is aangelegd in landschapsstijl en bevat twee fraaie houten bruggen uit ca. 1900.
Bewoners ca 1720 Jan Cramer
ca 1736 R.L. de Neufville
- 1754 Jan Springwijk
1754 - 1767 Mr. Joan Graafland van Schotervlieland (koop f. 22700)
1767 - 1799 Mr. Joan Graafland van Schotervlieland
1800 - 1804 Louis Reynders (koop)
1804 Willem Heimbach (koop f. 13000)
1804 - 1807 Gerardus Jacobus Veening (koop f. 13000)
1807 - Willem Berkhoff (koop f. 15950)
voor 1816 - 1828 Leonard van Lennep sr
1828 - 1853 Leonard van Lennep jr
1853 - Wilhelmina Charlotte Henriëtte Marks
1909 - 1921 Johan Carel Bennik (koop f. 24000)
1936 - 1938 Dr. Hoogland en de heren Albers en P. Bouman
1938 - 1966 familie Degenkamp-van Beusekom (koop f. 38000)
1966 - 1974 fa. gebr. Strijland (koop f. 185000)
1974 Ir. R.I. Stassen, getrouwd met Mr. E.F. van Meurs
Huidige doeleinden Het huis is bewoond.
Opengesteld Het huis is niet te bezichtigen.
Foto's Oude tekening van het huis door P.J. Lutgers uit 1836 Ets van het huis door J. Leupenius (ca 1670) Tekening in O-I inkt door L.P. Serrurier uit 1730 Ets van het huis door J. Leupenius (1688)
Bronnen Tekst: Gids voor Nederlandsche Kastelen en Buitenplaatsen, Allert de Lange, Amsterdam, 1966
P. Terlouw, De Vecht een stroom van verhalen, 1972
E. Munning Schmidt en A.J.A.M. Lisman, met tekeningen van Chr. Schut, Plaatsen aan de Vecht en de Angstel, Historische beschrijvingen en afbeeldingen van kastelen, buitenplaatsen, stads- en dorpsgezichten aan de Vecht van Zuilen tot Muiden, Alphen aan den Rijn, Canaletto, 1985, 262 blz, 2e druk
Foto 1: Uit eigen collectie
Afb. 1: P. Terlouw, De Vecht een stroom van verhalen, 1972
Afb. 2 en 3: Dr. R. van Lutterveld, De buitenplaatsen aan de Vecht, Lochem, 1948
Afb. 4: archief van de heer J. Leemburg