Wayenstein

Ligging Iets ten westen van Amerongen. Het kasteelterrein is onderdeel van het landgoed Zuilenstein.

Tekening van Roelant Roghman uit 1646/7

Andere benamingen Weyensteyn
Ontstaan Voor het eest vermeld in 1406.
Geschiedenis In 1406 is het kasteel in bezit van Wijnant Dirk Wijnantsz Heereman. Hij heeft alleen één dochter, die getrouwd is met Peter Ruysch, waarmee het kasteel in de familie Ruysch komt.
Deze familie is ook beleend met de kastelen Oud-Broekhuizen en Schevichoven. Begin 17e eeuw is het kasteel waarschijnlijk al verdwenen, omdat er dan gesproken wordt over een lusthuis of 'steenen camer'. Een 'steenen camer' was meestal een boerderij met een adellijk gedeelte.
In 1696 wordt het landgoed verkocht door Françoise Ruysch aan Willem van Nassau-Zuilestein, die het geheel bij Zuilenstein voegt.
In de 18e eeuw wordt het huis afgebroken.
Bewoners 1406 Wijnant Dirk Wijnantsz Heereman.
erfdochter Heereman, getr. met Peter Ruysch
- 1696 familie Ruysch
- 1696 Françoise Ruysch
1696 Willem van Nassau-Zuilestein
Huidige doeleinden Op de plaats van het kasteel staat nu een schuur uit de 18e eeuw en op de plaats van de voorburcht een boerderij die nog wel de naam Wayenstein draagt.
Het geheel is onderdeel van het landgoed Zuilenstein.
Opengesteld De boerderij is niet toegankelijk.
Foto's Gravure van Hendrik Spilman naar Jan de Beyer ca 1750
Bronnen Tekst: Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht
Afb. 1: Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht
Afb. 2: boek: Provincie Utrecht, 1966