Watervoor

Ligging Deze buitenplaats stond in Breukelen. Op de plaatst van dit buiten bevindt zich nu Villa Nova, Zandpad 46.
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer dit huis gebouwd werd.
Geschiedenis In 1750 wordt door eigenaar Roemer van Oostveen een codicil opgesteld, waarbij hij de verdeling van zijn goederen vaststelt. Zijn zoon Pieter van Oostveen zal onder andere de helft van hofstede, Huysinge en 14 morgen land erven in het gerecht Breukelen Proostdije met de naam Watervoor. Daarnaast valt er nog eens 34 morgen land en een hofstede met Huysinge te verdelen.
Vervolgens komen we in 1794 een Neeltje Symens tegen, weduwe van Pieter Zegerse van Oostveen. Zij stelt een codicil op ten gunste van haar zoon Seeger van Oostveen, die na haar overlijden Watervoor met 13 morgen, 328 roeden land en nog ruim 9 morgen land zal erven. Zeger stelt op zijn beurt in 1809 weer een testament op ten gunste van zijn kinderen Pieter, Jan en Pietertje.

Wilhem Ferdinand Willink van Collen kocht in 1860 de hofstede Watervoor en daarbij het terrein waarop vroeger de buitenplaats Watervoor gestaan had.
Daniël Willink van Collen, heer van Gunterstein laat op dit terrein in 1866 Villa Nova bouwen.
Bewoners voor 1740 - 1753 Roemer van Oostveen, getrouwd met Fychje van Niekoop
1753 Pieter van Oostveen
ca 1794 Neeltje Symens tegen, weduwe van Pieter Zegerse van Oostveen
1809 Zeger van Oostveen
Pieter, Jan en Pietertje van Oostveen
Huidige doeleinden Van het huis is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: A.A. Manten en M. Laméris, Breukelen, Geschiedenis en architectuur, SPOU, Zeist, 2008, blz. 88