Watervoor

Ligging Deze buitenplaats stond in Breukelen. Op de plaatst van dit buiten bevindt zich nu Villa Nova, Zandpad 46.
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer dit huis gebouwd werd.
Geschiedenis Wilhem Ferdinand Willink van Collen kocht in 1860 de hofstede Watervoor en daarbij het terrein waarop vroeger de buitenplaats Watervoor gestaan had.
Daniël Willink van Collen, heer van Gunterstein laat op dit terrein in 1866 Villa Nova bouwen.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Van het huis is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: A.A. Manten en M. Laméris, Breukelen, Geschiedenis en architectuur, SPOU, Zeist, 2008, blz. 88