Walburcht bij Wijk bij Duurstede

Ligging Deze walburcht bevond zich op de Geer, ten noord-westen van Wijk bij Duurstede.
Ontstaan
Geschiedenis Begin jaren 90 van de vorige eeuw troffen archeologen op de Geer, Romeinenbaan-Trekweg, een aardwerk aan met de forse afmetingen van ruim 90 m breed en 500 m lang. Binnen de omwalling werden echter geen sporen van gebouwen aangetroffen.
Wel waren er sporen van waterputten en afvalkuilen; deze wijzen op (tijdelijke) bewoning in de Karolingische tijd. Mogelijk betreft het een walburcht, een vluchtburcht waar de bewoners van het noordelijke deel van Dorestad zich in tijd van gevaar konden terugtrekken.
Bewoners De bewoners van Dorestad
Huidige doeleinden Op de plaats van het vroegere terrein bevindt zich nu woonwijk De Geer.
Opengesteld
Foto's
Bronnen Tekst: Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, 1995