Vrijheidslust

Ligging Vrijheidslust stond aan de noordzijde van de Utrechtseweg, vlakbij de buitenplaats Arenberg, in De Bilt.

Oude tekening van het huis uit 1830

Andere benaming Oortswith, Hoffburg
Ontstaan De naam Vrijheidslust komen we voor het eerst in 1731 tegen.
Geschiedenis In 1634 sterft Adriana van Ruytenbeeck, die weduwe is van Jemens Nelthorp. Haar erfgenaam Johan van Ruytenbeeck verkoopt het huis met 3 morgen grond aan Balthasar de Leeuw. Balthasar blijft maar een jaar eigenaar en verkoopt het huis dan aan Adolff van Ruytenbeeck, die getrouwd is met Sabina van Egmont. Na het overlijden van Adolff rond 1670, hertrouwd Sabina met Isacq Tentenier. In 1680 wordt gesproken over een "desolate boedel en goederen" van Isacq en Sabina. Het huis wordt dan verkocht aan Francois van Bredenhoff, die op zijn beurt het huis in 1686 verkoopt aan Bernardus van Oort, die getrouwd is met Clara de With. Het huis gaat hij Oortswith noemen: een combinatie van hun achternamen.
In 1707 gaat het huis weer oevr in andere handen en wel Mr. Laurentius Hoff; uit de verkoopacte blijkt dat zich achter het huis een bierbrouwerij bevindt en in de boomgaard een duifhuis. Opnieuw krijgt het huis een andere naam: Laurentius noemt het voortaan Hoffburg.

Na het overlijden van Laurentius, verkoopt zijn weduwe Maria Tammas het huis in 1716 aan Johan van Roijesteijn. In 1731 gaat het door vererving over op Ambrosius van Roijesteijn, maar hij heeft geen belang bij het huis en nog datzelfde jaar wordt het verkocht aan Mr. Arnoldus Muijkens. Arnoldus sterft in 1742 en zijn weduwe en dochter verkopen Vrijheidslust aan Joan Hendrik van Ewijck. Joan Hendrik wordt drie jaar later Ambachtsheer van De Bilt. Hij is de enige Ambachtsheer die binnen de grenzen van De Bilt gewoond heeft en er ook sterft in 1774.
De volgende eigenaar is Mr. Jacob Boreel, maar hij woont niet in het huis, maar verhuurt het. Jacob trouwde met Johanna Berbera van Winssen, waarvan de familie op Sandwijck woonde.

In 1801 komt de buitenplaats in bezit van Jan Jacob Rijnhardt Hulst, wiens echtgenote Margaretha Sophia van Aalst het huis krijgt toegewezen na hun scheiding. Zij verkoopt Vrijheidslust in 1806 aan Mr. Johan Frederik Hofman, wiens dochter Louise Maximilienne Antoinette trouwde met Jacob Jan van Hangest baron d'Yvoy, waardoor het huis in de familie d'Yvoy terecht komt. Kleinzoon Jan Frederik van Hangest baron d'Yvoy, die in 1829 op Vrijheidslust geboren werd, wordt in 1856 de nieuwe eigenaar, maar hij verkoopt het huis 3 jaar later aan Catharina Maria Justina van Dam. De nieuwe eigenaresse is getrouwd met Dr. Th. Muller Massis, eigenaar van het ernaast gelegen Arenberg. Dit betekende het einde van Vrijheidslust, want in 1860 blijkt het huis al te zijn afgebroken.
Aan het huis herinnert alleen nog een vijver in Park Arenberg.
Bewoners - 1634 Adrianan van Ruytenbeeck
1634 Johan van Ruytenbeeck
1634 - 1635 Balthasar de Leeuw
1635 - ca 1670 Adolff van Ruytenbeeck, getrouwd met Sabina van Egmont
ca 1670 - 1680 Sabina van Egmont, hertrouwd met Isacq Tentenier
1680 - 1686 Francois van Bredenhoff
1686 - 1707 Bernardus van Oort
1707 - 1716 Mr. laurentius Hoff, getrouwd met Maria Tammas
1716 Maria Tammas
1716 - 1731 Johan van Roijesteijn, getrouwd met Barbara Schas
1731 Ambrosius van Roijesteijn, Albert Philip van Roijesteijn en Gidion van Steenberch
1731 - 1742 Mr. Arnoldus Muijkens, getrouwd met Françoise Wilhelmina Ulrica Snijtelaar
1742 Françoise Wilhelmina Ulrica Snijtelaar en Arnolda Francoise Muijkens
1742 - 1774 Joan Hendrik van Ewijck, Ambachtsheer van De Bilt
1774 - 1801 Mr. Jacob Boreel
1801 Jan Jacob Rijnhardt Hulst, getrouwd met Margaretha Sophia van Aalst
- 1806 Margaretha Sophia van Aalst
1806 - 1825 Mr. Johan Frederik Hofman
1825 - 1853 Louise Maximilienne Antoinette Hoffmann (vererving)
1853 - 1854 Jacob Jan van Hangest baron d'Yvoy, echtgenoot voorgaande
1854 - 1856 erven van Jacob Jan van Hangest baron d'Yvoy
1856 - 1859 Jan Frederik van Hangest baron d'Yvoy (zoon, vererving)
1859 - 1860 Catharina Maria Justina van Dam
Huidige doeleinden Van het huis is niets meer terug te vinden. Alleen bevindt zich in het Park Arenberg nog een vijver, die vroeger tot Vrijheidslust behoorde.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: J.W.H. Meijer, Kleine Historie van de Bilt en Bilthoven, Uitg. Reinders, Bunnik, 1995
Afb. 1: J.W.H. Meijer, Kleine Historie van de Bilt en Bilthoven, Uitg. Reinders, Bunnik, 1995