Vreedenoord

Ligging De buitenplaats staat aan de Straatweg nr. 68 in Breukelen gemeente Stichtse Vecht.

Tekening van het huis door P.J. Lutgers uit 1836

Ontstaan Het huis werd kort na 1672 gebouwd.
Geschiedenis Toen de Franse troepen in 1672 in de Nederlanden huis hielden, stond op de plaats van deze buitenplaats een boerderij. Deze is waarschijnlijk in vlammen opgegaan, waarna er een buitenplaats werd gebouwd. De eerste eigenaren, uit de familie Ortt, onderhielden nauwe contacten met de bewoners van kasteel Nijenrode. We komen het huis tegen op een tekening door D. Stoopendaal in "De Zegepraalende Vecht".

Volgens H.J. van Es kocht Gerrit Duuring in 1823 deze buitenplaats en bleef er wonen tot zijn dood in 1857. Hij was makelaar in Rotterdam een jongere broer van Jan Coenraad Duuring, eigenaar van Vechtstroom. Mogelijk is de hierna genoemde Gerard een zoon van Gerrit en heeft hij de buitenplaats in 1857 geërfd.

Als Gerard Duuring door koop eigenaar geworden is van de buitenplaats, besluit hij een laan aan te laten leggen in westelijke richting. Via deze weg kon hij met zijn rijtuig sneller in Rotterdam zijn, waar hij zijn werk had als koffiehandelaar. Drie delen van deze weg zijn bewaard gebleven en hebben de namen"Woerdenseweg", "Laan van Duuring" en "Laan van Duuren". Door de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal en de A2 werd deze weg op twee plaatsen doorsneden.
Gerrit Duuring is ook eigenaar geweest van het kasteel Oudaen en een korte periode van de buitenplaats Boom en Bosch (1846/47).
Later verkoopt hij het huis aan de familie Willink van Collen, waarbij hij een deel van het landgoed behoudt; ook bleef hij op Vreedenoord wonen.

Rond 1896 werd aan de noordkant van het huis een deel afgebroken. De toenmalige eigenaar deed dit, omdat het huis te groot voor hem was en om de belasting te drukken. In die tijd betaalde men veel belasting over "bebouwd oppervlak".
Een bijgebouw aan de zuidkant van het huis, dat vroeger de oranjerie was geweest, brandde rond 1905 af. In dit bijgebouw was een sigarenfabriek gevestigd. Na de brand besloot men op die plaats een nieuw gebouw te plaatsen.
Na sigarenfabriek te zijn geweest, werd Vreedenoord in 1919 koffiemolenfabriek. Het huis werd in dat jaar gekocht door Th.P. Land, die het geheel in 1970 verkocht aan de Vereniging voor Bitumineuze Werken. Deze vereniging bracht het kantoor en het laboratorium in het hoofdgebouw en het koetshuis onder.

Het rond 1896 afgebroken deel van het huis werd herbouwd in 1978. Dit werd gedaan om meer ruimte te creëren en om het gebouw weer zijn oorspronkelijke aanzien te geven. Een jaar later werd het gebouw, dat na de brand van rond 1905 was gebouwd, weer afgebroken om in 1981 plaats te maken voor een groot kantoorgebouw.

In "De Zegepraalende Vecht" uit 1719 komen we een afbeelding tegen van het huis; het huis heeft dan een T-vormige plattegrond. In de 18e eeuw krijgt het huis door een verbouwing zijn huidige vierkante vorm. Het huis was in die tijd bezit van Jacob van Loon, een Amsterdamse regent; waarschijnlijk is door hem het huis verbouwd in de in die tijd veel voorkomende carrévorm: een middengang met aan beide zijden twee kamers.
Deze vorm zien we ook op een afbeelding van P.J. Lutgers uit 1836. Het huis heeft nu een voor- en achtergevel gekregen in de Lodewijk XVI-stijl.
In het huis bevindt zich een gang, die van voor tot achter loopt, met aan elke kant twee kamers. De gang heeft marmeren vloertegels, laat 18e eeuws stucwerk en een trap met versierd snijwerk in Lodewijk XIV-stijl. In één van de vertrekken bevindt zich een laat 18e eeuwse marmeren schoorsteenmantel.

Het huis heeft de beschikking over een aanlegplaats aan de Vecht met smeedijzeren hek uit ca. 1740. Op de afbeelding uit 1836 staat ook een theekoepel met een boogsgewijze gaanderij en een fraai gebeiteld "zwevend" Mercuriusbeeld. De koepel werd gebouwd door Christiaan Kramm, terwijl het beeld vervaardigd werd door de Utrechtse beeldhouwer J.J. Rijnbout.
Bewoners 17e eeuw: familie Ortt
18e eeuw Jacob van Loon
1833 - 1882 Gerard Duuring, koffiehandelaar te Rotterdam
1883 - 1895 Willem Egberts de Jong, arts te Soest
1895 - 1919 J. de Bruyn, sigarenfabrikant
1919 - 1970 Th.P. Land (Pieter Dines Koffiemolenfabriek)
1970 Vereniging voor Bitumineuze Werken
Huidige doeleinden Het huis is in gebruik als kantoor.
Opengesteld Het huis is niet toegankelijk.
Foto's Nog een tekening van het huis door P.J. Lutgers uit 1836 Tekening door D. Stoopendaal (in
Bovenstaande afbeelding nu gespiegeld, welke is juist?
Tekening van het huis door P.J. Lutgers uit 1836 Foto van het huis van ca 1900
Bronnen Tekst: E. Munning Schmidt, Plaatsen aan de Vecht en de Angstel, 1985
H.J. van Es, De buitenplaats Vechtstroom te Breukelen (2), in: Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jrg. 12, nr. 3, 1997, blz. 121
Vredenoord, In: Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake", 1978, blz. 47-49
Afb. 1 en 2: P.J. Lutgers, Gezigten aan de rivier de Vecht, 1836/1979
Afb. 3: Dr. R. van Lutterveld, De buitenplaatsen aan de Vecht, Lochem, 1948
Afb. 4 en 5: uit eigen archief