Vreedegrond

Ligging Deze buitenplaats stond op de westoever van de Vecht ter hoogte van tegenwoordige huizen met nrs. 42 - 48 aan de Herenstraat in Breukelen.
Andere benaming Vreede Grond
Ontstaan Het huis werd in de 17e eeuw gebouwd.
Geschiedenis De oudst bekende eigenaar van een woning op dit perceel was de weduwe van doctor Van Lint in 1681. Onder de huurders was schrijver Jacob Campo Weyerman, die van 1725 tot 1727 hier woonde. Hij was blijkbaar zeer in zijn sas met zijn verblijfplaats, want hij duidde zijn woning in een van geschriften aan als "een luxueuze buitenplaats met de arcadische naam Vreede Grond".
Hij woonde niet zelf op de buitenplaats, maar op een huis ernaast. De buitenplaast was toen eigendom van de schout Hendrik Block.
De buitenplaats bestond uit een huis, koepel en tuin en werd in 1778 gekocht door Jan Willem Bose uit Amsterdam.
De buitenplaats is in de 19e eeuw afgebroken. De woningen met nrs. 42 tot en met 48 werden tussen 1850 en 1890 gebouwd.
Bewoners 1681 - weduwe van doctor Van Lint
ca 1725 - Hendrik Block
1778 - Jan Willem Bose
Huidige doeleinden Van het huis is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: A.A. Manten en M. Laméris, Breukelen, Geschiedenis en architectuur, SPOU, Zeist, 2008, blz. 204-205
Breukelen, Geschiedenis en architectuur