Vrederust in Vreeland

Ligging De buitenplaats staat in de Klapstraat nr. 25 in Vreeland, gemeente Loenen.

Foto van de achterzijde van het huis uit 2007

Ontstaan Het huis is voor 1719 ontstaan.
Geschiedenis Op de plaats van dit huis stonden oorspronkelijk twee dorpshuizen, die na samenvoeging werden omgebouwd tot buitenplaats.
Voor 1920 was het huis eigendom van een kunstenaar, die in de voorgevel een gevelsteen liet aanbrengen met daarop St. Maarten, de schutspatroon van Vreeland. Nadat de kunstenaar in 1920 vertrokken was, stond het huis leeg, tot het in 1940 gekocht werd door de heer J. Molenkamp sr. De heer Molenkamp woonde niet zelf in het huis maar verhuurd het aan o.a. de families v.d. Kaai en van der Tas. De heer Molenkamp bezat veel huizen in de Vechtstreek. Tegen het einde van de maand ging hij overal bij de huurders langs om de huur te innen (met hoge hoed).

In 1966 wordt het huis eigendom van bovengenoemde familie Van der Tas, doordat zij het huis kopen van de heer Molenkamp. Gedurende 7 jaar zijn ze eigenaar, waarna ze het huis verkopen aan Jhr. G.E. Loudon. Deze Jonkheer laat het huis grondig restaureren en verfraaien. Ook de theekoepel wordt door hem hersteld.
In "De Zegepraalende Vecht" uit 1719 wordt er een vierkante koepel afgebeeld, waarbij de opmerking staat dat deze koepel afkomstig is van Ouderhoek in Nieuwersluis (verder geen informatie over, KBR). Op een afbeelding uit 1745 van J. de Beyer is er ook een theekoepel afgebeeld, alleen is deze nu achthoekig. Van een eeuw later is er ook een afbeelding bewaard gebleven van de hand van P.J. Lutgers uit 1836. Hierop zien we opnieuw een theekoepel in een andere vorm, de vorm die de koepel nu ook nog heeft. Tenslotte vinden we op het terrein een klein koetshuis.

Wanneer we via de voordeur het huis binnen gaan, komen we in een kleine hal, met daarachter de gang met marmeren vloertegels. In één wand is stucwerk aangebracht, voorstellende een putto met bloemenguirlande, een springende haas en een roofvogel. Een putto is een naakt jongetje met meestal vleugels. Verder zijn alle versieringen uit het huis verdwenen in de periode 1920 tot 1940, toen het huis leeg stond.
Sinds 1984 wordt het huis bewoond door Mr. F.C. de Hosson en mevrouw Mr. J.M. Vonk. Door deze eigenaar werd in de tuinkamer een empire schoorsteenmantel aangebracht.
Bewoners - 1920 een kunstenaar
1920 - 1940 leegstand
1940 - 1966 de heer J. Molenkamp sr.
- 1956/57 familie v.d. Kaai (huurder)
1956/1966 - 1973 familie Van der Tas (eerst huurder)
1973 - 1984 Jhr. G.E. Loudon
1984 Mr. F.C. de Hosson en mevrouw Mr. J.M. Vonk
Huidige doeleinden Het huis is particulier bewoond.
Opengesteld Het huis is niet toegankelijk.
Foto's Foto van de achterzijde van het huis uit 2004
Foto van de muurtegel op het huis Vrederust (2007) Foto van de voorzijde van het huis (2007) Foto van de achterzijde van het huis met de theekoepel uit 2007 Foto van de theekoepel op 29 november 2003
Bronnen Tekst: E. Munnig Schmidt, Plaatsen aan de Vecht en de Angstel, 1985
Foto 1 t/m 5: Mevrouw M. Lange
Foto 6: Uit eigen collectie