Vrederust bij Loenen

Ligging De buitenplaats staat aan de Dorpsstraat in Loenen aan de vecht, gemeente Stichtse Vecht, ten zuiden van de buitenplaats Vredelust.

Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze buitenplaats werd gebouwd.
Geschiedenis In 1818 wordt Vrederust gekocht door Lourens Krook, meester-timmerman en molenmaker uit Loenen. Hij ius alleen ge´nteresseerd in het tuinmanshuis, want een jaar later verkoopt hij het huis al weer.
Deze buitenplaats beschikte over een achtertuin, die rond het midden van de 19e eeuw verkocht werd aan de eigenaars van Leeuwendijk: Johan Wesseling en zijn zoon Gerrit. In deze tuin stond aan een kleine inham een schuitenhuis, die nu ook bij Vechtendijk kwam, waardoor Johan en Gerrit de beschikking kregen over 2 naast elkaar gelegen schuitenhuizen.
Bij Vrederust hoorde verder een theekoepel en een gebouw waarin een biljartkamer, een stal en zelfs een badkamer waren ondergebracht. Onder dit gebouw bevond zich een waterkelder, waaruit Vrederust water pompte. In 1865 werd dit gebouw verkocht aan Johan Georg Spee, warmoezenier op Oud Over. De prijs die hij hiervoor betaalde bedroeg f. 1200,-. Acht jaar later vinden we een nieuwe eigenaar op Vrederust en deze koopt het huis en ook een stuk grond weer terug van Spee en voegde dit weer bij Vrederust.
Bewoners 1818 - 1819 Lourens Krook
Huidige doeleinden Het huis is particulier bewoond.
Opengesteld Het huis is niet toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: E. Munning Schmidt, Plaatsen aan de Vecht en de Angstel, 1985
J.W. Gunning, Hoogerlust in de achttiende en negentiende eeuw: Buitenverblijf en Kostschool, in: jaarboekje Niftarlake, 1984, blz. 49 - 70