Vredenhoef

Ligging De buitenplaats Vredenhoef bevindt zich ten noorden van Maarssen, langs de Straatweg naar Breukelen, nummer 33, gemeente Stichtse Vecht.

Foto van het huis in 1943

Andere benaming Vreedenhoev
Ontstaan Het huis werd halverwege de 17e eeuw in Hollands-Classicistische Stijl gebouwd; vermoedelijk werd met de bouw in 1666 begonnen. Wie het huis gebouwd heeft is niet bekend.
Geschiedenis Binnen Maarssen werd door de Schout en Schepenen besloten, dat voor het snel kunnen blussen van branden, over de gemeente verspreid, 254 brandemmers beschikbaar moesten zijn. Het huis Vredenhoef beschikte in 1791 over 3 emmers. Aan de hand van deze lijst weten we dat in dat jaar het huis bewoond werd door eigenaresse mevrouw Ewijk.
De oudste afbeelding van het huis die bewaard gebleven is, is van P.J. Lutgers en stamt uit 1836. Op deze afbeelding zien we recht tegenover de hoofdingang een theekoepel aan de Vecht met gotische ramen. Deze hoorde ook bij buitenplaats, maar werd in 1856 al afgebroken.

Halverwege de 18e eeuw wordt het huis gemoderniseerd in Lodewijk XV stijl, waarbij het huis waarschijnlijk ook schuiframen gekregen heeft met kleine roede-verdelingen. Deze ramen bevinden zich nu nog in een zijgevel en in de dakkapellen aan de achterkant. Deze verbouwing werd vermoedelijk uitgevoerd in opdracht van mr. Jan Leonard van Ewijk, die het huis in 1778 had gekocht.
In de eerste helft van de 19e eeuw werd het huis, zoals zoveel buitenplaatsen uit die tijd, voorzien van een pleisterlaag. Uit die periode stammen ook de empire ramen en de huidige dubbele voordeur.

In het huis hebben belangrijke personen gewoond. Langs de Vecht stond dan ook een paaltje, waaraan door de eigenaar een vlaggetje kon worden gehangen, als de beurtschipper moest aanleggen, voor het meenemen van personen, goederen of post. In het midden van de 19e eeuw was mr. A. Heemskerk eigenaar en toen een beurtschip aangelegd had, gleed de heer Heemskerk een keer van de wal af de Vecht in. Hij schreef hierover een boze brief en verweet de beurtschipper daarin hem te hebben uitgelachen, toen hij in de Vecht viel.
In de Tweede Wereldoorlog werd de pleisterlaag verwijderd, mogelijk door de hoge onderhoudskosten die hieraan verbonden waren.

In 1867 vinden we als nieuwe eigenaar de heet Pieter H.W.G. de Vlugt, die er twintig jaar met zijn echtgenote woont. En na zijn overlijden in 1887, blijft zijn vrouw er nog een tijd wonen. Hun dochter trouwt met Jan P.R. Suringar en zij gaan in Rotterdam wonen. Een deel van het huis gebruiken ze als zomerverblijf, terwijl ze de rest gaan verhuren. In 1915 gaat een ongetrouwde dochter, Rolina Suringar, in het huis wonen. Zij had de beschikking over een ponywagentje, waarmee ze haar boodschappen ging doen.
Na de Tweede Wereldoorlog vestigde Jan P.R. Suringar zijn Atlas-verenfabriek in het koetshuis. Hij stierf al vrij snel, in 1947, en zijn weduwe blijft in het huis wonen. Vanaf 1951 komt een nicht, mevr. Hermina L.A. Bakker bij haar wonen.

In het interieur zijn nog een stucplafond en twee schoorsteenmantels uit de 19e eeuw bewaard gebleven. De ramen hebben houten binnenluiken en de gang achter de voordeur heeft een marmeren vloer. In het souterrain bevindt zich de keuken. Dit souterrain heeft dezelfde ramen als de verdieping erboven. De ingang bereikt men door een dubbele trap van 6 treden en een bordes.

Voor 1940 is het huis enige tijd in gebruik geweest als hotel en in de Tweede Wereldoorlog waren militairen in het huis gehuisvest. Verder is het huis altijd particulier bewoond.
In het koetshuis is van 1940 tot 1976 een verenfabriek gevestigd geweest. In de jaren 80 is het koetshuis gerenoveerd.
Het fraaie smeedijzeren hek is voorzien van de naam 'Vegt en Styn' en heeft behoort aan de buitenplaats Vechtenstein. Het huis wordt nu, na de restauratie, bewoond door B. van der Woude (Berend Boudewijn).
Bewoners 1778 - 1791 Mr. Jan Leonard van Ewijck van den Eng en Themaat
1791 mevrouw Ewijk
1832 - 1855 Mr. A. Heemskerk
- 1976 mevrouw Hermine L.A. Bakker
1976 B. van der Woude (Berend Boudewijn)
Huidige doeleinden Het huis is bewoond.
Opengesteld Het huis en de tuin zijn niet toegankelijk.
Foto's Tekening van het huis door P.J. Lutgers uit 1836
Bronnen Tekst: E. Munning Schmidt en A.J.A.M. Lisman, met tekeningen van Chr. Schut, Plaatsen aan de Vecht en de Angstel, Historische beschrijvingen en afbeeldingen van kastelen, buitenplaatsen, stads- en dorpsgezichten aan de Vecht van Zuilen tot Muiden, Alphen aan den Rijn, Canaletto, 1985, 262 blz, 2e druk
D. Decker, Vredenhoef, in: Orgaan van de Historische Kring van Maarssen, 1985, blz 23-27
Foto 1: Plaatsen aan de Vecht en de Angstel, historische beschrijvingen en afbeeldingen, 1985
Afb. 1: P.J. Lutgers, Gezigten aan de rivier de Vecht, 1836/1979