Vredelust

Ligging Dit huis staat aan de Gein Noord nr. 63 in Abcoude.
Ontstaan Deze buitenplaats is na 1649 ontstaan.
Geschiedenis Jan de Bats en zijn vrouw Susanna Schouten, wonende te Amsterdam, erfden in 1649 uit een nalatenschap van Susanna's vader Laurens Schouten stukken land in het Gein, waarop een hofstede stond. Zij breidden dit eigendom uit tot een volwaardig buitenverblijf.
Koopman Pieter de Clercq en zijn vrouw Cornelia Block kochten de buitenplaats in december 1707. De buitenplaats bleef lange tijd in handen van de familie De Clercq. Op 22 juni 1829 werd de buitenplaats toebedeeld aan Bartholomée Hermina Brand, het enige kind van Anna de Clercq en haar man Jean Brand van Cabauw. Hij kocht op 26 mei 1843 het buiten van zijn dochter en liet kort daarna het herenhuis slopen. Wel liet hij een nieuwe toegangspoort plaatsen en een gedeelte van de boerderijstal repareren. De buitenplaats kreeg daarmee een geheel agrarisch karakter. Het ooit met zorg aangelegde park veranderde in een klein bos en nog later werd het weiland.
De voormalige buitenplaats werd op 26 mei 1891 geveild. De notaris die de veiling hield, kocht zelf het grootste perceel voor 26.000 gulden. Dit perceel bestond uit de boerderij, twee schuren, opgaand geboomte, tuinen, boomgaard en zestien kampen wei- en hooiland. De drie andere percelen die geveild werden, gingen naar drie verschillende kopers en daaarmee werd het terrein danig verkleind.
Van de buitenplaats is alleen de 18e eeuwse boerderij van Vredelust bewaar gebleven. Naast deze boerderij staat een waterput, die het jaartal 1784 draagt.

Bewoners 1649 - Jan de Bats, getrouwd met Susanna Schouten
1707 - Pieter de Clercq, getrouwd met Cornelia Block
1829 - 1843 Bartholomée Hermina Brand
1843- Jean Brand van Cabauw, getrouwd met Anna de Clercq

Huidige doeleinden Van de buitenplaats is alleen de boerderij bewaard gebleven.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Abcoude. Geschiedenis en architectuur