Vredelust

Ligging De buitenplaats staat aan de Dorpsstraat in Loenen aan de Vecht, gemeente Stichtse Vecht, ten noorden van de buitenplaats Vrederust.
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer dit huis is ontstaan.
Geschiedenis Er is mij niet zoveel bekend over dit buiten. Het huis beschikte over een achtertuin, die rond het midden van de 19e eeuw verkocht werd aan Johan Wesseling en zijn zoon Gerrit, die toen eigenaars waren van het zuidelijker gelegen Leeuwendijk
Ook stond in de tuin een theekoepel die in 1858 werd afgebroken. De enige naam van een bekende eigenaar was de heer Kruseman.
Bewoners de heer Kruseman
Huidige doeleinden Het huis is bewoond.
Opengesteld Het huis is niet toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: E. Munning Schmidt, Plaatsen aan de Vecht en de Angstel, 1985