Vrede en Rust

Ligging De buitenplaats staat aan de Straatweg nr. 30 in Breukelen, gemeente Stichtse Vecht.

Tekening van het huis door P.J. Lutgers uit 1836

Ontstaan De oudste vermelding van het huis dateert uit 1832, maar stamt waarschijnlijk uit het begin van de 18e eeuw.
Geschiedenis Pas voor het eerst komen we de buitenplaats Vrede en Rust tegen, als Pieter Huidekoper het huis koopt. Het landgoed is dan 9 ha groot en beschikt over een stal, koetshuis, tuinmanswoning, melkhuisje, mangelkamer, menagerie en orangerie. Vier jaar later maakt P.J. Lutgers een afbeelding van het T-vormige huis. De bovenzijde van de T loopt evenwijdig aan de Rijksstraatweg, terwijl het gedeelte loodrecht hierop ook loodrecht op de Vecht staat. Het huis heeft een uitbouw, waar zich een achtzijdige koepelkamer bevond.

Rond 1840 wordt door een familielid van de eigenaars, de heer C.P. van Eeghen, enkele tekeningen gemaakt van verschillende kanten van het huis. Uit het einde van de 19e eeuw id een tekening bewaard gebleven, die gemaakt is naar aanleiding van een verbouwing of een herbouw. Als het om een verbouwing ging, dan is de bovenste verdieping van het huis afgehaald en kreeg het huis de beschikking over een dakterras.
Aan de straatzijde werd voor het bestaande huis een wat breder huis gebouwd, dat de hoogte kreeg van het oorspronkelijke huis. Later heeft er nog een verbouwing plaats gevonden, waarbij het 'oude' huis weer verhoogd werd, zodat het huis nu één hoogte heeft gekregen. Boven de koepelkamer werd een slaapkamer gebouwd.

In het interieur van het huis vinden we in de achtzijdige koepelkamer fraai stucwerk, terwijl zich in alle andere kamers 19e eeuwse stucplafonds met rosetten bevinden. Tot slot vinden we in de rechtervoorkamer een Jugendstil haardpartij van marmer.
Op het terrein vinden we een koetshuis en een voormalige tuinmanswoning. Tot het midden van de jaren 80 van de vorige eeuw stonden in twee nissen in de gevel aan de straatzijde twee geharnaste ridders met zwaarden en gekleurde schilden. De ene ridder had een schild met daarop een wapen voorstellende een leeuwekop op een rood veld, terwijl op het schild van de andere ridder 3 wapenschildjes met verschillende kleuren was aangebracht. Deze ridders waren van een soort cement met baksteen kern gemaakt. Door erosie vielen ze uiteen en werden weggegooid. Na een aantal jaren werden er nieuwe ridders geplaatst.

Welke bestemming de Vereniging voor Bitumeuze Werken het gebouw gaf is mij niet bekend, maar later was het wel particulier bewoond. De eigenaresse die begin deze eeuw het huis in bezit had, heeft het in 2009 verkocht aan de heer B. Degenaar, waarna zij in het koetshuis ging wonen.
De huidige eigenaar is antiquair en woont op Zuylenburg (Dorpsstraat 18 te Oud-Zuilen). Via zijn stichting koopt en restaureert hij diverse monumenten. Het hoofdhuis is door hem volledig gerestaureerd, maar niet gemoderniseerd. Zo is de dikke verflaag op de gevel verwijderd en het metselwerk weer zichtbaar gemaakt en hersteld. Het huis wordt te huur en/of te koop aangeboden.
Bewoners ca 1721 Cornelis Evert Voet van Winssen
ca 1765 Johan Augustus Zultz
voor 1790 Mr. Jan Cornelis Rademaker
- 1805 Anna Arendina van Neercassel, weduwe van voorgaande
1805 - Johanna Maria Dohr (koop, f. 9050)
1832 - Pieter Huidekoper
1855 - 1882 Gerard Duuring (vererving)
1883 - 1895 Willem Egberts de Jong (koop, f. 33600)
1895 - 1919 J. De Bruyn (koop)
1919 - 1970 Th. P. Land (koop)
de heer Van der Horst
- 1968 M.C. Engbertsen, directeur van Interno haardenfabriek
1968 directeur van D.M. & C. Watering N.V.
1970 Vereniging voor Bitumeuze Werken
2009 de heer B. Degenaar
Huidige doeleinden Het huis staat te koop/te huur.
Opengesteld Het huis is niet toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: E. Munning Schmidt, Plaatsen aan de Vecht en de Angstel, 1985
E. Munning Schmidt en A.J.A.M. Lisman, met tekeningen van Chr. Schut, Plaatsen aan de Vecht en de Angstel, Historische beschrijvingen en afbeeldingen van kastelen, buitenplaatsen, stads- en dorpsgezichten aan de Vecht van Zuilen tot Muiden, Alphen aan den Rijn, Canaletto, 1985, 262 blz, 2e druk
Afb. 1: P.J. Lutgers, Gezigten aan de rivier de Vecht, 1836/1979