Voortwijk


Ligging Deze buitenplaats stond in Breukelen.
Andere benaming Voortwijck
Ontstaan Het huis werd voor 1712 gebouwd.
Geschiedenis Op 27 juni 1712 is op de buitenplaats Magdalena de la Court overleden. Zij is geboren op 8 december 1665 en was getrouwd met mr. Willem Backer op 7 juli 1682. Uit hun huwelijk werden vijf kinderen geboren.
Later is deze buitenplaats vervallen tot boerenhofstede en wordt in 1832 gekocht door Jan Coenraad Duuring, eigenaar van Vechtstroom en Vechtvliet
Bewoners - Willem van der Voort
- 1712 Magdalena de la Court, getrouwd met Willem Backer
Huidige doeleinden Het huis is verdwenen.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: L.A. Driessen, Pieter de la Court van der Voort - Millionnair en dilettant-tuinarchitect 1664- 1739, In: Leidsch Jaarboekje 1945
R. Plomp, Vegtvliet te Breukelen als zomerverblijf 1665-1854, Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake", 1983, blz. 22-52