Voorde te Doorn

Ligging Dit huis moet bij Doorn gestaan hebben.
Ontstaan De oudste vermelding van het huis dateert uit 1360.
Geschiedenis In de 17e-eeuwse lijst van ridderhofsteden komen we de vermelding tegen van het huis Voorde, dat volgens deze lijst voor het eerst in 1360 vermeld wordt.
Bewoners Er zijn mij geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Van het huis is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, 1995