Vijverhof

Ligging Deze buitenplaats ligt aan de Rijksstraatweg 6 in Nieuwersluis, gemeente Stichtse Vecht.

Kopergravure door D. Stoopendaal (in

Andere benaming Hofbergen, Vijverhoff
Ontstaan Deze buitenplaats is na 1670 ontstaan.
Geschiedenis Het eerste gebouw dat op de plaats van deze buitenplaats stond was een gewone boerderij, die Hofbergen heette. In 1670 wordt deze boerderij gekocht door Agneta Block. Zij was de weduwe van de koopman Hans de Wolff. Agneta werd geboren in 1627 en is afkomstig uit een orthodox doopsgezind geslacht. Zij laat de boerderij afbreken en vervangen door een buitenplaats met een lusthof, die zijn weerga niet kende. Door Vrouwe Agneta werden allerlei tropische gewassen aangeschaft en ze kweekte in haar lusthof zelfs ananassen uit Suriname. Joost van den Vondel was een oom van haar en hij heeft haar om haar kweeklust en kunstzin nog bezongen in enkele van zijn gedichten. In 1674 hertrouwde ze met Sijbrand de Flines.
Na haar dood in 1704, ze stierf op 75-jarige leeftijd, komt de buitenplaats in bezit van Samuel Texeira, een Portugees-joodse koopman. Texeira was ook een man van hoog aanzien, want in 1717 kreeg hij bezoek van de Russische tsaar Peter de Grote, die overigens nog meer vrienden aan de Vecht had. Hij bezocht ook Zijdebalen en Petersburg.
Na de dood van Samuel, wordt zijn dochter de nieuwe eigenaresse. Zij liet het huis verbouwen en vergroten.
Hoe het huis er uitzag in 1775 kunnen we zien op twee gezichten op Vijverhof van J. Zeuner. Deze kwamen in 1978 op een veiling terecht en werden toen gekocht door de eigenaar van Rupelmonde. Tot 1813 hadden deze schilderijen op Vijverhof gehangen en werden bij de afbraak van het huis meegenomen door de familie Dronsberg naar Vegt en Hoff. Op deze twee afbeeldingen zien we het huis afgebeeld met zeven traveeŽn aan de straatzijde en vijf aan de Vechtzijde. Dit komt overeen met de afbeeldinmg in "De Zegepraalende Vecht". Links en rechts van het voorplein zien we twee bouwhuizen staan en aan de Vecht een hoge vierkante koepel met puntdak en een balcon aan het water. Ook beschikte men over een botenhuis.

In 1813 werd de buitenplaats afgebroken en de grond kwam bij Over-Holland. In 1866 wordt het landgoed Over-Holland weer gesplitst en wordt door Jhr. Pieter Clifford opdracht gegeven een nieuw huis te bouwen. In dit huis is een steen ingemetseld met daarop de namen van vier nichtjes van de jonkheer, die ieder ťťn van de hoekstenen gelegd hebben. Na de dood van de zoon van Pieter, Jhr. Mr. Anthony Hendrik Clifford in 1893, wordt het huis bijna veertig jaar verhuurd, onder andere aan Th. J. Verrijn Stuart.
Het overgebleven terrein bij het huis, ongeveer 1,44 ha, heeft nog de kenmerken van een 19e eeuwse landschapstuin.
Bewoners - 1670 Weduwe Joris Backer
1670 - 1704 Agneta/Agnes Block
1704 - 1719 Samuel Texeira (koop)
1719 - 1728 Ribca Texeira
1728 - 1748 Abraham Straalman (koop)
1748 - 1770 Abraham Straalman jr, getrouwd met Suzanna van Lennep
1770 - 1794 Catharina van Lennep
1794 - 1804 Laurens Wetzler (koop f. 35000)
1804 - 1806 Pieter Jan van Es (koop f. 23600)
1806 - 1813 Pieter Hendrik Dronsberg (koop f. 30000)
1813 - 1842 Anthony Hendrik van den Bergh van Lexmond
1842 - 1852 Elisabeth Maria van den Bergh, getr. met Jhr. George Clifford
1852 - 1875 Jhr. Pieter Clifford
1875 - 1893 Jhr. Mr. Anthony Hendrik Clifford
1893 - 1927 Jkvr. Jacoba HenriŽtta Marianna Agatha Clifford, getr. met H.J. Doude van Troostwijk
1927 - 1943 Erven Doude van Troostwijk
1943 - 1949 Fa. Efa - Corema
1949 A. Couperus (koop f. 35000)
1949 - 1955 Mvr. B.H.M.L. van der Slik-Scharff (koop f. 35000)
1955 - 1958 Mevr. G.A.W. Koekoek (nicht)
1958 Kon. Ac. van Wetenschappen Limnobiologisch Instituut
Huidige doeleinden In deze buitenplaats is nu het Limnobiologisch Instituut gevestigd. Dit instituut houdt zich bezig met in het water levende organismen.
Opengesteld De buitenplaats is niet toegankelijk.
Foto's Gravure van het tuinhuis door J. Goeree
Bronnen Tekst: P. Terlouw, De Vecht een stroom van verhalen, 1972
E. Munning Schmidt en A.J.A.M. Lisman, met tekeningen van Chr. Schut, Plaatsen aan de Vecht en de Angstel, Historische beschrijvingen en afbeeldingen van kastelen, buitenplaatsen, stads- en dorpsgezichten aan de Vecht van Zuilen tot Muiden, Alphen aan den Rijn, Canaletto, 1985, 262 blz, 2e druk
Afb. 1 en 2: Dr. R. van Lutterveld, De buitenplaatsen aan de Vecht, Lochem, 1948