Vijfhuizen

Ligging Deze buitenplaats stond ten westen van de Vecht bij Oud-Zuilen, gemeente Stichtse Vecht, ten zuiden van de buitenplaats Geytenstein.

Foto van het vroegere terrein van Vijfhuizen (2018)

Ontstaan De naam Vijfhuizen komen we voor het eerst in 1622 tegen. In 1658 is er sprake van een huis/buitenplaats.
Geschiedenis In 1622 komen we de naam Vijfhuizen tegen in een akte, waarin Adam van Lokhorst aan Lambert Gijsberts een steenoven verhuurt "aan de oostzijde van de Vecht tegenover Vijfhuizen".
In 1654 verschijnen vijf erfgenamen: Jan Aerts van Woerden (broer), Elisabeth Cornelisd, dochter van Anna Hendrix (halfzus), Petergen Peters, dochter van Peter Hendrix (halfbroer), Claes Jansz, getrouwd met Neeltje Peters (halfnicht) en Rijck Jansz Palingh, getrouwd met Eva Henricx (halfzus) voor de schepenen van Zuilen voor de verdeling van de nalatenschap van hun broer en oom Henrick Aerts van Woerden. Op 11 augustus 1645 had Henrick zijn testament opgesteld en deze vijf familieleden als erfgenamen aangewezen. De weduwe Neeltjen Janszdr koop de nabetaanden uit voor respectievelijk honderdvijftig voor vier familieleden en Elisabeth Cornelisd voor honderd gulden.
In 1658 wordt op verzoek van Theodore de Leuw een akte opgesteld in verband met een taxatie van Vijfhuizen. Het huis wordt getaxeerd op 1.600 gulden en de vier morgen land op 1.200 gulden. Dit werd uitgevoerd op verzoek van de nabestaanden van mejuffrouw Maria Bor.
Daarnaast komen we een Johan van de Velde tegen, die koopman te Amsterdam was en in 1674 ook makelaar. Hij koopt in 1680 van de erfgenamen van dominee Henr. Flaman het buiten, waar hij 's zomers met zijn gezin op woont.

In 1715 blijkt de buitenplaats in bezit te zijn van de weudwe van Johan van de Velde. Hendrina Rodenburg besluit de buitenplaats te verkopen aan Niesje van de Velden, die getrouwd is met de heer van Baggelaer.
In 1771 komen we als eigenaar van Vijfhuizen Cornelis Verkerk tegen. In dat jaar geeft hij aan Willem Boreel, eigenaar van Geytenstein, toestemming voor de vernieuwing van een schuitenhuis aan de sloot tussen de twee buitenplaatsen.
Daarnaast komen we de naam Vijfhuizen 4 maal tegen tussen 1774 en 1789 in akten van 'uitgifte van erfpacht' van een stuk grond van 4 ha tussen de Vecht, de Daalsedijk en de buitenplaats Vijfhuizen. Dit stuk grond wordt omschreven als "huis, schuur, werkhuis en tuin".
In 1778 wordt Vijfhuizen verhuurt aan Catharina Klooster, die dan gescheiden is van Nicolaas van Eden.
Cornelis Verkerk verkoopt zijn buitenplaats in 1781 aan François Schilmans.
In 1788 verkoopt François Schilmans de buitenplaats Vijfhuizen aan de heer Jan Pieter van Vianen, eigenaar van de er ten noorden van gelegen buitenplaats Geytensteyn. Deze verkoopt de buitenplaast nog dezelfde dag door aan Abraham van Dulken Cornelisz.

Op 4 februari 1792 verkoopt Abraham zijn huis aan de heer Bernard Paaschen voor 1600 gulden. Deze Bernard weet de buitenplaats op 29 mei van hetzelfde jaar te verkopen aan Cornelia Maria van Dijk, weduwe van Jan Weyngaard of Wijngaarden met een enorme winst! De buitenplaats brengt dan 5950 gulden op.
Bewoners - 1655 Henrick Aerts van Woerden, getrouwd met Neeltjen Jansdr.
- 1658 Maria Bor
- 1663 Catharina Bor (erfgename van Jan Bor), getrouwd met Isaac van Royensteijn
1663 Anne van Stryp, weduwe van Ds. Johannes Flaman
1663 - 1672 ds. Henricus Flaman
1672 - 1680 weduwe van dominee Henricus Flaman
1680 - 1715 Johan van de Velde, getrouwd met Hendrina Rodenburg
1715 - na 1726 Niesje van de Velden (dochter), getrouwd met de heer Van Baggelaer
1771 - 1781 Cornelis Verkerk
1781 - 1788 François Schilmans
1788 Jan Pieter van Vianen
1788 - 1792 Abraham van Dulken Cornelisz
1792 de heer Bernard Paaschen
1792 Cornelia Maria van Dijk, huisvrouw van Jan Wijngaarden
ca 1802 de heer Jacobus Jan Horn
Huidige doeleinden Het noordelijke deel van het vroegere terrein van Vijfhuizen vormt nu samen met het terrein van het vroegere Geytensteyn het Park Vechtoever.
Opengesteld Het Park Vechtoever is vrij toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: Het Utrechts Archief