Vierhoven

Ligging Het huis Vierhoven stond op de hoek van de Kortelaan en de Driehoekslaan, in Maarssen-Dorp, gemeente Stichtse Vecht. Ten zuidwesten van het huis stond vroeger Petershagen en ten zuidoosten de buitenplaats Middelcoop.

Kaart van het gebied rond het Huys op Diependael


Ontstaan Het huis Vierhoven waarschijnlijk na 1653 ontstaan.
Geschiedenis De Diependaalsedijk is één van de oudste wegen van Maarssen en vormde enkele eeuwen lang een belangrijke verbinding tussen Utrecht en Amsterdam. Tot 1650 was het gebied ten oosten van de Diependaalsedijk dun bevolkt. In 1641 werd Joan Huydecoper Heer van Maarsseveen en gingen de twee gebieden Goudensteijn en Diependaal voortaan Nieuw-Maarseveen heten.
Op een kaart uit 1629 van Baltasar Floris van Berckenrode komen we het huis nog niet tegen. Het huis, mogelijk nog een boederij, wordt in 1653 door Joan Huydecoper, eigenaar van Goudestein, gekocht.

In 1746 komen we als eigenaren het echtpaar Jacob Bolten en Alida Meijer tegen, die ook eigenaar zijn van het ernaast gelegen huis Petershagen. Na hun dood erft hun dochter Maria Everdina Bolten Vierhoven. Petershagen vererft op haat zus Cornelia Maria. Maria Everdina trouwt met Matthijs van Zon, die in 1765 de buitenplaats Huys op Diependael koopt. Daarna vindt de sloop van Vierhoven plaats en wordt het grondgebied toegevoegd aan het Huys op Diependael. Daarmee eindigt het bestaan van Vierhoven.
Bewoners - 1661 Joan Huydecoper
1763 - 1765 Jonkvrouwe Cornelia Maria Bolten
1765 - 1771 Matthijs van Zon, getrouwd met Maria Everdine Bolten
Huidige doeleinden Van het huis is niets meer terug te vinden. Op het vroegere terrein bevindt zich nu een speeltuintje.
Opengesteld De speeltuin is vrij toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: H. van Bemmel en A. de Zwart, De geschiedenis van het Huys op Diependael, In: Het Orgaan van de Historische Kring van Maarssen, 5 artikelen (no. 2, 31e jaargang (mei 2004) tot no. 2, 32e jaargang (mei 2005)). Afb. 1: uit bovengenoemde reeks artikelen