Velzen

Ligging Dit huis stond in de buurt van Doorn.
Ontstaan De oudste vermelding dateert van 1370.
Geschiedenis In de 17e-eeuwse lijst van ridderhofsteden wordt het huis Velzen genoemd, met als oudste vermelding 1370. Het zou dus een ridderhofstad geweest moeten zijn.
Bewoners Er zijn mij geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Van het huis is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, 1995