Veldheim te Zeist

Ligging Deze buitenplaats stond in Zeist aan de Utrechtseweg 50-54.

Tekening van het huis door P.J. Lutgers uit 1869

Ontstaan Wanneer het huis werd gebouwd is mij niet bekend.
Geschiedenis Rond 1865 was het huis eigendom van de heer J.C. Clotterboke Patijn van Cloetinghe, die het gekocht had van “den even humanen als geleerden” professor A. Vrolik.
Op enig moment is de oude villa gesloopt en vervangen door twee kleinere 20e eeuwse villa’s. Een daarvan is in gebruik als dierenkliniek van Dijkshoorn, de andere werd in 2009 bewoond door de familie Van der Leden.
Bewoners voor ca. 1860 prof. A. Vrolik
rond 1865 J.C. Clotterboke Patijn van Cloetinghe
Huidige doeleinden Het gebouw is gesloopt en vervangen door twee kleinere 20e eeuwse villa’s.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
P.J. Lutgers, Gezigten in de omstreken van Utrecht
Afb. 1: P.J. Lutgers, Gezigten in de omstreken van Utrecht