Te Velde

Ligging Dit huis heeft gestaan aan de rechterkant van de Rijksstraatweg van Loenen naar Loenersloot, bij de boerderij met een gevelsteen met daarop de tekst: "'t Huis te Velde 1733".
Ontstaan Het jaartal op de gevelsteen geeft aan, wanneer waarschijnlijk de boerderij gebouwd is. Een huis te Velde wordt voor het eerst genoemd in 1328.
Geschiedenis In 1328 wordt het huis te Velde met 20 morgen land beleend door de graaf van Holland aan Hugo van Loenersloot. In 1380 wordt Hugo opgevolgd door zijn kleinzoon Hugo, omdat zijn zoon dan al overleden is. Deze Hugo van Loenersloot bewoonde het kasteel Loenersloot, sterft in 1413 en wordt opgevolgd door zijn broer Steven van Loenersloot.
Steven doet een jaar later het huis over aan de zoon van zijn zus Lysbeth: Johan van der Meer, heer van ter Meer en Maarssen.
Deze Johan beleend in 1431 het huis aan Boudewijn van Swieten, heer van Loenersloot, Oucoop, ter Aa, Calslagen en Swieten. Deze Boudewijn verwierf enkele jaren later ook het kasteel Loenersloot.
In deze familie blijft het huis tot 1487, waarna het vaak overgaat in handen van verschillende families.
Vermoedelijk is het kasteel in 1528 door Maarten van Rossem verwoest.
Bewoners 1328 - 1380 Hugo van Loenersloot
1380 - 1413 Hugo van Loenersloot
1413 - 1414 Steven van Loenersloot
1414 - 1431 Johan van der Meer, heer van ter Meer en Maarssen
1431 Boudewijn van Swieten
- 1487 familie van Swieten
familie van Wijngaarden
familie van den Rijn
familie Barnaerts
familie Cooymans
1690 Anthony van Lynden
familie Wittert
familie van der Aa
familie Ornea
familie Moens
familie Balde
familie van Reenen
Huidige doeleinden Op de plek van het kasteel staat waarschijnlijk al sinds 1733 een boerderij, die al 100 jaar in bezit is van de familie van Schaick.
Het kasteel stond ongeveer 100 m van de weg af; oneffenheden in het weiland gaven tot voor kort de plaats van de hofstad aan. Mogelijk bevinden zich de fundering nog onder de grond in het weiland.
In het dorp Loenen loopt vanaf de Vecht in westelijke richting de Torenlaan, die vroeger rechtstreeks naar het kasteel moet hebben geleid. Mogelijk vormde deze de oprijlaan van het kasteel.
Opengesteld De huidige boerderij is niet toegankelijk.
Foto's Er zijn geen afbeeldingen van het huis bewaard gebleven.
Bronnen Tekst: Kastelenboek Provincie Utrecht, 1975
Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, 1995