<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0"> <meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> <title>Het kasteel Te Veen bij Utrecht</title> <STYLE type="text/css"> <!-- .hilite {color:#FFFFFF;} a { color: 009300 } a:v:hover { font-weight: bold } #H { font-family: Verdana; font-size: 10pt; font-weight: bold; color: 0000FF } #info { font-family: Verdana; font-size: 10pt } BODY { scrollbar-arrow-color: #000000; scrollbar-base-color: #ECFFFF; scrollbar-face-color: #ECFFFF; scrollbar-track-color: #ECFFFF } --> </STYLE> <SCRIPT LANGUAGE="JAVASCRIPT" TYPE="TEXT/JAVASCRIPT"> <!-- function newWindow (bookgif) { bookWindow = window.open(bookgif, "bookwin", "width=600,height=480") bookWindow.focus() } //--> </SCRIPT> </head> <body bgproperties="fixed" bgcolor="#ECFFFF"> <br> <h1>Te Veen</h1> <p><img border="0" src="images/blauwelijn.gif" width="695" height="15"></p> <TABLE WIDTH=700 BORDER=0 CELLPADDING=0 CELLSPACING=0 height="83"> <TR VALIGN="TOP"> <td valign="top" width="160" height="21" id="H"> Ligging </TD> <TD width="540" height="21" id="info"> Het huis heeft gestaan op de plaats waar zich nu fort Blauwkapel bevindt, aan de Kapelweg in Utrecht. Dit fort dateert uit 1818. <br><br> <CENTER> <a href="javascript:newWindow(' fotos/HuisteVeen1_20111001.htm')"> <IMG src="fotos//HuisteVeen1_20111001.jpg" alt="Foto van het fort op de plek van Huis te Veen" height="300"></a> <br><br> </CENTER> </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD valign="TOP" width="160" height="21" id="H"> Ontstaan </TD> <TD width="540" height="21" id="info"> Het kasteel is ontstaan bij het kruispunt van twee wegen: de ene liep van Utrecht naar Hilversum en de andere van De Bilt naar Maarssen.<br> De riddermatige hofstede wordt voor het eerst genoemd in 1076. </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD valign="TOP" width="160" height="21" id="H"> Geschiedenis </TD> <TD width="540" height="21" id="info"> In 1076 komen we het geslacht Veen tegen als eigenaar van het kasteel. Dit geslacht sterft in 1423 uit.<br> In 1451 wordt er bij het kasteel een slotkapel gebouwd, die we nog als enige restant van het kasteel kunnen terug vinden als dorpskerkje temidden van het fort.<br> Wanneer het kasteel is afgebroken is ons niet bekend; wel weten we dat in de 17e eeuw alleen nog de grachten van het kasteel over gebleven waren.<br> In 1818 is op de plaats van het kasteel fort Blauwkapel gebouwd. </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD valign="TOP" width="160" height="21" id="H"> Bewoners </TD> <TD width="540" height="21" id="info"> 1076 - 1423 geslacht Veen </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD valign="TOP" width="160" height="21" id="H"> Huidige doeleinden </TD> <TD width="540" height="21" id="info"> Op de plaats van het kasteel vinden we nu fort Blauwkapel. </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD valign="TOP" width="160" height="21" id="H"> Opengesteld </TD> <TD width="540" height="21" id="info"> Voor zo ver mij bekend, kan fort Blauwkapel bezocht worden. </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD valign="TOP" width="160" height="21" id="H"> Foto's </TD> <TD width="540" height="21" id="info"> <a href="javascript:newWindow(' fotos/HuisteVeen2_20111001.htm')"> <IMG src="fotos//HuisteVeen2_20111001.jpg" alt="Foto van het weggetje dat vernoemd is naar Huis te Veen" height="80"></a> </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD valign="TOP" width="160" height="21" id="H"> Bronnen </TD> <TD width="540" height="21" id="info"> Tekst: Kastelenboek Provincie Utrecht, 1975<br> Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, 1995<br> Foto 1 en 2: uit eigen collectie </TD> </TR> </TABLE> </body> </html>