Vechtevoort

Ligging Dit huis stond aan de Breedstraat nr. 15 in Maarssen-Dorp, gemeente Maarssen.
Andere benaming Hogesant
Ontstaan We komen het huis onder naam Hogesant al tegen in de 16e eeuw. De naam Vechtevoort komen we voor het eerst tegen in 1633.
Geschiedenis Deze buitenplaats komen we zoals hierboven al genoemd in de 16e eeuw al tegen. In 1652 is het huis Hogesant (hoewel we het huis dan ook al onder de naam Vechtevoort tegen komen) eigendom van Pieter Jansz Snijder en Grietjen Hendrix en verkopen het huis in dat jaar aan Abraham Aboab alias Dionies Genis, die de eerste Portugese Jood is, die zich in Maarsen vestigt op een buitenplaats.
tegen het einde van de 17e eeuw komt het in bezit van Abraham de Mesquita. Hij is ook van Poortugeesjoodse afkomst en heeft het huis waarschijnlijk niet zelf bewoond. In 1718 verhuurt hij het aan Isaack Teixera de Mattos, die ook wel Manuel Teixera junior wordt genoemd. Deze Isaack krijgt de mogelijkheid het huis te kopen, wat hij ook doet. Tegenover Vechtevoort was in de 17e eeuw een huis gebouwd, dat Klein-Vechtevoort werd genoemd (Breedstraat 28-30). Dit huis was ook in bezit van de eigenaar van Vechtevoort en wordt in 1719 door de weduwe van Abraham de Mesquita apart verkocht.

In de 18e eeuw was in het huis een huissynagoge gevestigd (tot 1720). In 1763 wordt het huis gekocht door Willem Henskes, die kanunnik van het kapittel van Oud-Munster was. Dan is er nog sprake van Vechtevoort, terwijl in 1783 gesproken wordt van Nieuw-Vechtevoort. In de voorgaande 20 jaar is het huis waarschijnlijk vernieuwd of grondig verbouwd.
Het huis blijft nog een buitenplaats tot in de 19e eeuw. Rond 1830 is Henricus Stroband, zaklinnenfabrikant uit Harlingen, eigenaar van het huis.

Kort na 1850 wordt in het huis een jongeherenkostschool gevestigd, dat blijkbaar niet in een behoefte voorzag, want enkele jaren later wordt de school opgeheven, als het door de Gemeente Maarssen wordt gekocht. Het huis wordt dan in tweeŽn gesplitst. Links komt een Rijksnormaalschool voor onderwijzers(essen) en rechts een gemeentelijke opleidingsschool voor middelbaar onderwijs. Op ťťn van de twee scholen heeft de letterkundige Taco Hajo de Beer een paar jaar les gegeven. De ene bron meldt hier dat het "onderwijsinstituut" in 1862 wordt opgeheven, terwijl de andere bron (HKM) dat de opleidingsschool in 1901 wordt opgeheven.
In elk geval woont vanaf 1901 in het rechtergedeelte het gezin van het gepensioneerde hoofd van de lagere school, J.L. Bosman. Na zijn overlijden, komt het huis leeg te staan. Dan meldt zich kapper Drent, die in het rechter deel een kapperszaak wil vestigen, maar hij heeft als eis dat het huis grootschalig verbouwd wordt en er weinig overblijft van het vroegere buitenverblijf.

In de 20e eeuw gaat het bergafwaarts met het huis. In 1913 werd de koepel, die bij het huis hoorde en aan de Vecht stond, afgebroken. Er werd geprotesteerd door het Oudheidkundig Genootschap Niftarlake, maar dat mocht niet baten. In de jaren 20 van de vorige eeuw werd er een garage in gevestigd en werd er opnieuw veel aan het pand verbouwd. Tijdens een grootse verbouwing in 1972/3 werd het huis in oude luister hersteld, terwijl aan de achterzijde van het huis in 1982/3 een aanbouw werd toegevoegd.
In het huis is nu een apotheek gevestigd.

het huis is vijf trafeeŽn breed en heeft twee bouwlagen. Het huis wordt gedekt door een zadeldak tussen twee tuitgevels. Op de begane grond bevindt zich links de ingang met rechts daarvan vier schuifvensters. Op de eerste etage bevinden zich vijf zesruits schuifvensters. Tenslotte bevinden zich op het dak 3 dakkapellen.
Bewoners 1633 de heer de Graaf, Amsterdams koopman
- 1652 Pieter Jansz Snijder en Grietjen Hendrix
1652 - ca 1700 Abraham Aboab alias Dionies Genis
ca 1700 - 1718 Abraham de Mesquita
1718 Isaack Teixera de Mattos
1763 - na 1783 Willem Henskes, kanunnik van het kapittel van Oud-Munster
ca 1830 Henricus Stroband
- 1862 onderwijsinstituut
ca 1920 garage
ca 1972 apotheek Vechtevoort
Huidige doeleinden Het huis is in gebruik als apotheek ( INFO)
Opengesteld Het huis is niet toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: F. Gaasbeek, e.a. Maarssen, Geschiedenis en Architectuur, Monumenten-inventarisatie provincie Utrecht, Zeist, 2007, blz. 134-135
D. Dekker, Maarssen in 1913, In: Orgaan van de Historische Kring van Maarssen, 1886, blz 34-37