Vechtenstein

Ligging Vechtenstein is gelegen op de oostelijke oever van de Vecht ten zuiden van Maarssen-Dorp, aan het Zandpad.

Oude foto van het huis (ca 1900)

Ontstaan De oudste vermelding van Vechtenstein dateert van 1637.
Geschiedenis In 1593 wordt het Goed ten Bosch gekocht door Aart ten Grootenhuys en Cornelis Cornelisz van Heemskerk. Door hen wordt het land in tweeŽn gesplitst: Cornelis krijgt het noordelijke en Aart het zuidelijke deel. Aart behoort tot de rijkste mannen van Amsterdam en laat zich 'Heer van den Bosch' noemen. Bij zijn overlijden in 1615 wordt melding gemaakt van verscheidene woningen, een speelhuis met toren en ook een bouwhuys. Dit bouwhuys is waarschijnlijk de voorloper van Vechtenstein.
In 1629 en 1637 wordt door Abraham de Graaf, die getrouwd is met Margareta ten Grotenhuys, in 1629 en 1637 aan Jan Gerrits Meijen twee keer twee morgen land verkocht. Bij de verkoop in 1637 wordt dan melding gemaakt van 4 morgen land met het huys Vechtenstein.

In 1800 wordt het huis verkocht door de weduwe van Jan Hendrik Cramer Barentszn aan Johannes Fahreus. De omschrijving luidt: "vier mergen lands uit de rechte helfte van het alinge goed te Bossche (Huis ten Bosch) ende zijne toebehoren, met zijne Huysinge daar opstaande genaamd Vechtensteyn nabij Maarssen". Hij koopt het huis voor f. 10.950,- en moet daarnaast 481 gulden, 16 stuivers betalen voor kosten. In 1802 koopt hij er "6 morgen bouwland en elzenbosch" achter Vechtenstein gelegen voor 2500 gulden .
Ook in de tijd had men al last van dieven en inbrekers, want in 1806 vraagt Johannes toestemming om angels en voetklemmen te mogen plaatsen bij zijn huis.

In 1817 vinden we als eigenaar van Vechtenstein baron Johannes Frederik van Reede. Men is dan van plan een aantal nieuwe iepenbomen te plaatsen langs de straatweg van Utrecht naar Amsterdam. De baron vraagt dan om een gedeelte onbeplant te laten, zodat hij vanuit zijn huis vrij uitzicht houdt; hier heeft hij zelfs 3 gulden per jaar voor over! Hoewel de baron al in 1817 als eigenaar genoemd wordt, blijkt de officiŽle koop pas in 1819 te hebben plaats gevonden. Bij de koop hoort ook een "Schuitenhuis, Broeyerij, een bank in de kerk van Maarssen en een stukje overplaats met een IJzer hek"; voor het totaal van 12 morgen wordt f. 18.000,- betaald. Johannes Frederik bezit ook grond in Maarssenbroek, want in 1839 worden stukken weiland van hem aangekocht voor de aanleg van de spoorlijn Amsterdam-Utrecht.
In 1828 sluit met architect J.D. Zocher een contract af, die "het water doen graven volgens beloop, zoo als het voor den aanvang van het werk zal worden afgestoken, en wel ter behoorlijke diepte om een Nederlandsche el zomerwater te kunnen houden" en 60 fruitbomen. Ik vermoed dat hij zijn tuin laat verfraaien voor 4750 gulden!

Uit 1839 is een document bewaard gebleven, waarin het huis beschreven wordt: "het Heerenhuis bevat 18 kamers, keuken, kelder, provisiekelder, wijnkelder, zolder, tuinmanswoning, broodoven, fornuis om badwater te stoken, in het huis een badkamertje, een klein huisje met schuur en koestal, een koetshuis en paardenstal voor vier paarden, annex een klein koetsiers kamertje en ruim turfhok, eene schuur en houtloods, ruime menagerie, orangerie met een druivenkast daarboven, Chinesche tent, schuitenhuis, moeserij, boomgaard, weiland en bosch, groot ongeveer 24 morgens. Het terrein is een stuk groter geworden doordat baron Johannes Frederik verschillend grondaankopen heeft gedaan.
In 1870 besluit Johannes Frederik van Reede zijn huidige huis te laten vervangen door een nieuw huis. Hij geeft hiertoe opdracht aan de heer A. Wijnen, die hiervoor een offerte maakt, groot f. 23.000,- Het gebouw zal worden gebouwd met de afmetingen van 17,9 bij 15,86 m.

Lang plezier heeft Johannes Frederik niet van zijn nieuwe huis gehad, want op 15 februari 1873 sterft hij. Op 19 augustus van datzelfde jaar vindt er een boedelscheiding plaats. Hoewel zijn weduwe Vrouwe H.D. de Jockheere nog leeft, wordt Vechtenstein voor f. 23.000,- door de familie als nieuwe eigenaar aangewezen: Frederik Godard van Reede.
Bewoners 1593 - 1615 Aart ten Grootenhuys
1617 Johan ten Grotenhuys
- 1637 Abraham de Graaf en Margareta ten Grotenhuys
1637 Jan Gerrits Meijen
- 1729 Frederik Phillipe d'Orville
1729 - 1740 Hester Ranst (koop)
1740 - 17xx Allard Bleesen (koop)
17xx - 1764 Erven Allard Bleesen
1764 - 1783 Barend Cramer (koop)
1783 - 1800 Jan Hendrik Cramer, getrouwd met Hermina de Jong
1800 - 1819 Johannes Fahrens, getrouwd met Hester Tekelenburg
1819 - 1842 baron Johan Frederik van Reede (koop)
1842 - 1873 Helena Debora de Joncheere, weduwe van voorgaande
1873 - 1879 baron Frederik Godard van Reede
1879 - 1931 Geertruid Willemina Engela Veeren, weduwe van voorgaande
1935 Ver. van Effecten Bezit (koop)
1935 Jetske Cornelia van Linge (koop)
1954 - 1966 Drs. C. de Jager (koop)
1966 Gemeente Maarssen (koop)
1967 - 1971 "De Utrecht" (koop)
1971 Fa. Witteveen te Utrecht (koop)
1971 - 1979 Prof. H.L.J. Smeets (koop)
1979 Jan Klaas Jacob Kuiper (koop)
Huidige doeleinden Het fraaie witgepleisterde huis met groene dakpannen wordt bewoond.
Opengesteld Het huis is niet opengesteld voor bezichtiging.
Foto's Oude afbeelding van het huis Oude afbeelding van het huis Afbeelding van het huis uit 1836
Bronnen Tekst: Historische Kring van Maarssen
E. Munning Schmidt en A.J.A.M. Lisman, met tekeningen van Chr. Schut, Plaatsen aan de Vecht en de Angstel, Historische beschrijvingen en afbeeldingen van kastelen, buitenplaatsen, stads- en dorpsgezichten aan de Vecht van Zuilen tot Muiden, Alphen aan den Rijn, Canaletto, 1985, 262 blz, 2e druk
J. van Veldhuizen, Vecht en Steyn, In: Orgaan van de Historische Kring Maarssen, 1977, no. 1, blz 18 - 22
Foto 1: Orgaan van de Historische Kring van Maarssen
Afb. 1 t/m 3: Orgaan van de Historische Kring van Maarssen