Vechtenstein

Ligging Vechtenstein is gelegen op de oostelijke oever van de Vecht ten zuiden van Maarssen-Dorp, aan het Zandpad.

Oude foto van het huis (ca 1900)

Ontstaan De oudste vermelding van Vechtenstein dateert van 1637.
Geschiedenis In 1593 wordt het Goed ten Bosch gekocht door Aart ten Grootenhuys en Cornelis Cornelisz van Heemskerk. Door hen wordt het land in tweeŽn gesplitst: Cornelis krijgt het noordelijke en Aart het zuidelijke deel. Aart behoort tot de rijkste mannen van Amsterdam en laat zich 'Heer van den Bosch' noemen. Bij zijn overlijden in 1615 wordt melding gemaakt van verscheidene woningen, een speelhuis met toren en ook een bouwhuys. Dit bouwhuys is waarschijnlijk de voorloper van Vechtenstein.
In 1629 en 1637 wordt door Abraham de Graaf, die getrouwd is met Margareta ten Grotenhuys, in 1629 en 1637 aan Jan Gerrits Meijen twee keer twee morgen land verkocht. Bij de verkoop in 1637 wordt dan melding gemaakt van 4 morgen land met het huys Vechtenstein.

In 1800 wordt het huis verkocht door de weduwe van Jan Hendrik Cramer Barentszn aan Johannes Fahreus. Ook in de tijd had men al last van dieven en inbrekers, want in 1806 vraagt Johannes toestemming om angels en voetklemmen te mogen plaatsen bij zijn huis.
In 1817 vinden we als eigenaar van Vechtenstein baron Johannes Frederik van Reede. Men is dan van plan een aantal nieuwe iepenbomen te plaatsen langs de straatweg van Utrecht naar Amsterdam. De baron vraagt dan om een gedeelte onbeplant te laten, zodat hij vanuit zijn huis vrij uitzicht houdt; hier heeft hij zelfs 3 gulden per jaar voor over! Johannes Frederik bezit ook grond in Maarssenbroek, want in 1839 worden stukken weiland van hem aangekocht voor de aanleg van de spoorlijn Amsterdam-Utrecht.
In 1870 besluit Johannes Frederik van Reede zijn huidige huis te laten vervangen door een nieuw huis. Hij geeft hiertoe opdracht aan de heer A. Wijnen, die hiervoor een offerte maakt, groot f. 23000,- Het gebouw zal worden gebouwd met de afmetingen van 17,9 bij 15,86 m.

Lang plezier heeft Johannes Frederik niet van zijn nieuwe huis gehad, want in 1873 sterft hij en door de familie wordt als nieuwe eigenaar aangewezen: Frederik Godard van Reede.
Bewoners 1593 - 1615 Aart ten Grootenhuys
1617 Johan ten Grotenhuys
- 1637 Abraham de Graaf en Margareta ten Grotenhuys
1637 Jan Gerrits Meijen
- 1729 Frederik Phillipe d'Orville
1729 - 1740 Hester Ranst (koop)
1740 - 17xx Allard Bleesen (koop)
17xx - 1764 Erven Allard Bleesen
1764 - 1783 Barend Cramer (koop)
1783 - 1800 Jan Hendrik Cramer
1800 - 1819 Johannes Fahrens
1819 - 1842 baron Johan Frederik van Reede (koop)
1842 - 1873 Helena Debora de Joncheere, weduwe van voorgaande
1873 - 1879 baron Frederik Godard van Reede
1879 - 1931 Geertruid Willemina Engela Veeren, weduwe van voorgaande
1935 Ver. van Effecten Bezit (koop)
1935 Jetske Cornelia van Linge (koop)
1954 - 1966 Drs. C. de Jager (koop)
1966 Gemeente Maarssen (koop)
1967 - 1971 "De Utrecht" (koop)
1971 Fa. Witteveen te Utrecht (koop)
1971 - 1979 Prof. H.L.J. Smeets (koop)
1979 Jan Klaas Jacob Kuiper (koop)
Huidige doeleinden Het fraaie witgepleisterde huis met groene dakpannen wordt bewoond.
Opengesteld Het huis is niet opengesteld voor bezichtiging.
Foto's Oude afbeelding van het huis Oude afbeelding van het huis Afbeelding van het huis uit 1836
Bronnen Tekst: Historische Kring van Maarssen
E. Munning Schmidt en A.J.A.M. Lisman, met tekeningen van Chr. Schut, Plaatsen aan de Vecht en de Angstel, Historische beschrijvingen en afbeeldingen van kastelen, buitenplaatsen, stads- en dorpsgezichten aan de Vecht van Zuilen tot Muiden, Alphen aan den Rijn, Canaletto, 1985, 262 blz, 2e druk
Foto 1: Orgaan van de Historische Kring van Maarssen
Afb. 1 t/m 3: Orgaan van de Historische Kring van Maarssen