Vecht en Rhijn

Ligging De buitenplaats stond aan de Straatweg nr. 3 ten zuiden van Breukelen.

Tekening van het huis door P.J. Lutgers uit 1836

Ontstaan Het huis werd tussen 1783 en 1803 gebouwd. Zijn naam heeft het huis te danken aan de rivier de Vecht en de Haarrijn, een stroompje evenwijdig aan de Vecht, dat vroeger langs kasteel De Haar liep.
Geschiedenis De oudste acte uit het huisarchief stamt uit 1774. Hierin wordt melding gemaakt van de steenfabriek, 16 morgen weiland, erf, boomgaard, tuin, hooiberg en een woning voor de meesterknecht met daaraan vast "een getimmerte als comptoir voor de eigenaar". Dit was de voorganger van het huidige huis. De fabriek maakte 1,6 miljoen stenen per jaar. In 1783 lenen de eigenaars, de gebroeders Brouwer, f. 9000,-. Dit bedrag is mogelijk gebruikt voor het vergroten van de fabriek, maar eventueel ook voor het bouwen van het herenhuis.
Pas in 1803 komen we een beschrijving van het herenhuis tegen: "een bijna voor het geheel nieuw getimmerde moderne herenhuizinge met 5 beneden en 4 bovenkamers, een koetshuis en stalling voor drie paarden".

Aan de hand van een verkoping van het huis en de fabriek in 1806 maken we op, dat de tuin in Franse stijl was aangelegd, die voor 1833 vervangen werd door een Engelse landschapstuin. In 1833 wordt in de verkoopacte gesproken over een "Engelse plantsoen". In dat jaar wordt het huis gekocht door twee broers, Laurens August en Abraham Jacob Bruyn, die beide voor 1853 overleden zijn. Ze waren ook deels eigenaar van de buitenplaats Hoogerlust.
In 1855 verkopen de erven Bruyn het huis weer.
In 1891 heet de fabriek Fa. Plomp en wordt in dat jaar gemoderniseerd door o.a. het aanschaffen van een stoommachine. In de jaren 40 van de vorige eeuw komt er een einde aan de steenfabriek.

In 1959 wordt het huis en de fabriek gekocht door een man, die er een vrachtauto-bedrijf in vestigt en met zijn gezin in het huis gaat wonen.
Het huis beschikt over een fraaie eiken dubbele voordeur in empire stijl. In de gang heeft een vloer van marmeren tegels, terwijl zich in de kamers 19e eeuwse stucplafonds bevinden.

De buitenplaats Vecht en Rhijn is het enige overgebleven voorbeeld van een steenfabriek met landhuis aan de Vecht. Er is nog een oude tekening van het bedrijf uit 1770, waarop van het landhuis nog niets is te zien. Deze afbeelding bevindt zich in het boekje "Oude prenten en prentbriefkaarten van Breukelen en Nieuwer ter Aa" van J. van Muiswinkel.
Bewoners - 1774 Johannes van Stuyvesant
1774 - 1775 Jacob Danckerts (koop via veiling)
1775 - 1790 Frederik en Pieter Brouwer (koop via veiling)
1790 - 1802 Frederik Brouwer
1802 - 1806 Johannes Arend Stoopendaal (koop f. 16100)
1806 - 1816 Johan Willem Smitt
1816 - 1817 Jacob Hinlopen, getrouwd met Henriëtta Margaretha Wttewaal (koop via veiling f. 10000)
1817 - 1833 Henriëtta Margaretha Wttewaal
1833 - 1855 Laurens August en Abraham Jacob Bruyn (koop f. 32300)
1855 - 1858 Wilhelm Hartel van Epen en A. van der Meulen (koop f. 29500)
1858 - 1864 Leendert Anthony van der Meulen (koop f. 38000)
1864 - 1881 Jacob Danckerts (2/3 deel)
- 1869 ds. C.E. Koch uit Delft (1/3 deel)
1869 - 1886 Rudolf Pieter van Houten (1/3 deel, f. 10600)
1881 - 1886 Rudolf Pieter van Houten (2/3 deel, f. 25000)
1886 - 1911 Jan Cornelis Plomp (koop f. 18000)
1911 - 1955 Cornelis de Joncheere en François Jacques de Freytag
1955 - na 1986 K. Coppoolse
Huidige doeleinden Het huis is niet toegankelijk, maar ziet er erg vervallen uit.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: E. Munning Schmidt en A.J.A.M. Lisman, met tekeningen van Chr. Schut, Plaatsen aan de Vecht en de Angstel, Historische beschrijvingen en afbeeldingen van kastelen, buitenplaatsen, stads- en dorpsgezichten aan de Vecht van Zuilen tot Muiden, Alphen aan den Rijn, Canaletto, 1985, 262 blz, 2e druk
Afb. 1: P.J. Lutgers, Gezigten aan de rivier de Vecht, 1836/1979