Vecht en Dijk

Ligging De buitenplaats staat aan de Straatweg nr. 68 in de gemeente Stichtse Vecht.

Tekening van het huis door P.J. Lutgers uit 1836

Andere benaming Oudenaarden
Ontstaan Het oudste deel van het huis dateert vermoedelijk uit de 17e eeuw.
Geschiedenis In 1644 koopt Anna Dubois, eigenaresse van Engels Op Buuren van de erfgenamen van Cornelis Geerensz van Rhijn en Geerten Petersdr "seeckere huijsing, hofstede ofte erve omtrent de stenecamer streckende uit utte Vecht tot over den dijck toe daer d'abdij van St Catharijn zuijtw. ende d'erfgenamen van za: Jans Jansz ter Stege noortw. naest gelant zijn".
Na de dood van Anna Dubois wordt dit verkocht aan Henrick Rutgersz van de Ommelanden, wonende in Maarssen. Dit huis werd "t'selve waerdlich te zijn d'somme van vierhonderd ca: gulden". De verkoop vindt plaats in 1652 en deze Henrick Rutgers is waarschijnlijk ook de naamgever van Oudenaarden. Na zijn dood vererft het huis op zijn zoon Rutgher Hendricksz en deze verkoopt het huis, mede namens zijn zus Grietgen de hofstede 'genaemt Oudenaerden' in 1670. De nieuwe eigenaresse wordt dan de weduwe Johanna de Haes, zij was getrouwd met Herman van Schevickhoven.

Vervolgens wordt het huis in 1676 gekocht door Aelbert ten Hagen, die echter zes jaar later sterft (in 1682). Door zijn vader, Henrick ten Hagen, wordt opdracht gegeven het huis te taxeren, maar deze blijft tot zijn dood in 1689 eigenaar van het huis. Dan wordt het gekocht door Mr. Pieter van Eijndhoven, die het negen jaar later aan "Mr. Pieter Caulier, canonick ten Dom t Utrecht" verkoopt "seeckere huijsinge en erve met hoffsteede boomgaart en tuijn van outs genaemt Oudenaerde naderhand en als nu Vegt en Dijc". Pieter trouwde twee keer en zijn tweede echtgenote was Geertruijd Johanna van der Wolff, die niet onbemiddeld was. Zij was o.a. eigenaresse van het Huys op Diependaal. Het echtpaar woonde veel in een huis aan de Nieuwe gracht in Utrecht, en zullen hoofdzakelijk de zomermaanden in Vecht en Dijk hebben gewoond. Tijdens hun huwelijk hebben ze een nieuwe keuken laten maken op Vecht en Dijk voor 650 gulden en een nieuwe stal voor 600 gulden.
In 1723 verkoopt Pieter Caulier zijn huis aan Pieter de Wijs, die advocaat is. Daarmee breekt een nieuwe tijd aan voor Vecht en Dijk. Gedurende bijna 70 jaar blijft het huis eigendom van deze familie. In 1726 koopt Pieter de tegenover Vecht en Dijk gelegen boerderij De Mate. In 1728 laat hij zijn bezittingen "de plaizierplaats genaamt Vegtendijk en de twee campjens land gelegen over den dijk" taxeren en de waarde bedraagt dan 2500 gulden. Pieter trouwde 3 keer; zijn derde vrouw heette Willemina van Groenendaal, die zelf ook al twee maal weduwe was. Haar zoon uit haar tweede huwelijk, Everhard Storm, trouwde met de oudste dochter van Pieter: Cornelia Maria de Wijs. In 1739 sterft Pieter en het huis komt in bezit van zijn weduwe.

Willemina van Groenendaal sterft in 1745 en het huis vererft op haar zoon Mr. Everhard Storm en zijn echtgenote Cornelia Maria de Wijs, dochter van Pieter de Wijs. De familie gebruikte de buitenplaats Vecht en Dijk waarschijnlijk als zomerverblijf en verhuurden de boerderij De Mate. Ze kregen twee kinderen: een zoon, Jacobus Cornelis, die kanunnik in de Dom van Utrecht werd en een zwakbegaafde dochter: Cornelia Maria. Na het overlijden van Everhard in 1791, vererven zijn bezittingen op zijn twee kinderen.
Vecht en Dijk wordt een jaar later verkocht aan Vrouwe Anna Clementia Geniets, die weduwe is van Eduard Croese voor 21.000 gulden. Zij had een zoon Hendrik, die trouwde met Jannetje Roelans. Haar vader was eigenaar van de buitenplaats Endelhoven. In 1801 sterft Anna Clementia en haar erfgenamen besluiten het huis publiekelijk te gaan verkopen. In de verkoopakte staat: "Vechtendijk met deszelfs Heere Huijsinge, koetshuijs, stallinge en verder gettimmertens voorts over de weg een overplaats met deszelfs tuijnmanswoning". Vecht en Dijk wordt dan gekocht door Margaretha Johanna Issendorp, huisvrouw van Joan Wilhelm Hachmeester. Haar man sterft in 1822 en zij in 1832 op hoge leeftijd.
Het echtpaar Hachmeester-Issendorp had geen kinderen en na haar dood wordt de buitenplaats weer publiekelijk verkocht door haar erfgenamen, de familie Bondt. Het echtpaar had nog wel een achterneef, Johan Wilhelm Hachmeester, die in 1865 eigenaar was van de buitenplaats Leeuwenburg. Via twee aparte veilingen worden de buitenplaats en "eenen ongemeen deftigen en extra zindelijken inboedel" te koop aangeboden. Voor respectievelijk 18.100 en 12.000 gulden gingen de aangeboden zaken over in andere handen. De nieuwe eigenaar van Vecht en Dijk wordt Herman Adam Sinkel. Deze Herman Adam Sinkel, was getrouwd met Cornelia Anna Maria de Kruijff en overleed in 1857 in Cleve in Duitsland. Zijn weduwe en overige erfgenamen verkopen het huis aan Johan Ludwig Veerkamp.

Johan Ludwig Veerkamp overleed in 1863 en zijn weduwe Christina Bakker kreeg het vruchtgebruik tot haar dood van de buitenplaats. In 1870 krijgt zij volledig de beschikking over Vecht en Dijk, maar besluit dan het huis te verkopen. De nieuwe eigenaar wordt Hermanus Willem Meijer.
In 1874 wordt Vecht en Dijk gesplitst en wordt het huis, met het omliggende terrein, zonder de overtuin verkocht aan Jan Adolf Hendrik Schreuder, die het huis twee jaar later al weer verkoopt aan Johan Overmann. Johan is een uit Amsterdam afkomstige banketbakker en was getrouwd met Henriette Frederike Kröner. Johan sterft in 1908 en de buitenplaats gaat over in handen van Leendert Volker.
De buitenplaats Vecht en Dijk is lange tijd een aanzienlijke buitenplaats geweest zijn, evenals het er naast gelegen Op Buuren.

De voorzijde van het huis dateert waarschijnlijk uit de 18e eeuw, terwijl het gedeelte dat het dichtst bij de Vecht staat rond 1800 werd toegevoegd. In die tijd werden ook de ramen vervangen door empire ramen en werd het huis geheel bepleisterd.
Van de oorspronkelijk tuin is nog maar een klein deel over. De overtuin, die aan de andere kant van de Amsterdamse Straatweg lag, is nu fabrieksterrein van Dammens B.V. en werd de moestuin veranderd in een parkeerterrein.

Het huis beschikt over een theekoepel, die in 1861 geheel van gietijzer werd gemaakt door Nering en Co. te Deventer. Ook het hetwerk is waarschijnlijk uit hetzelfde jaar en van dezelfde fabrikant afkomstig. Aan de noordelijke gevel zien we een kleine serre, die rond 1900 werd gebouwd.
Als we het huis binnen gaan komen we in de gang, die voorzien is van marmeren tegels, die echter niet zichtbaar is door vloerbedekking. De deuren die we hier zien, stammen waarschijnlijk nog uit de 18e eeuw. In de gang bevindt zich ook een eiken trap met fraai houtsnijwerk in Lodewijk XV-stijl. Het trappenhuis heeft stucwerk, dat een visvangst voorstelt. Helaas is dit door plaatwerk niet zichtbaar.

Op de begane grond bevindt zich een achterkamer, die vroeger dienst deed als biljartkamer. Deze kamer heeft een plafond in Lodewijk XVI-stijl en doet nu dienst als slaapkamer. In de grote zaal vinden we een schoorsteenmantel met wit marmer een een stucplafond in Lodewijk XV-stijl. Door middel van schotten is deze kamer nu opgesplitst in 3 vertrekken.
Vecht en Dijk is sinds 1928 eigendom van de er tegenover gelegen fabriek Dammens B.V. Ir. W .C. van Kuijk, directeur van Dammens, kocht de buitenplaats en deze werd na de Tweede Wereldoorlog eigendom van de fabriek. Het huis werd toen omgebouwd tot 5 appartementen voor werknemers van de fabriek met hun gezinnen.
Bewoners 1644 - 1652 Anna Dubois
1652 Henrick Rutgersz van de Ommelanden
- 1670 Rutgher Hendricksz
1670 - 1676 Johanna de Haes, weduwe van Herman van Schevickhoven
1676 - 1682 Aelbert ten Hagen
1682 - 1689 Henrick ten Hagen
1689 - 1698 Mr. Pieter van Eijndhoven 1698 - 1723 Mr. Pieter Caulier
1723 - 1739 Pieter de Wijs, getrouwd met Willemina van Groenendaal
1739 - 1745 Willemina van Groenendaal
1745 - 1791 Mr. Everhard Storm, getrouwd met Cornelia Maria de Wijs 1791 - 1791 Jacobus Cornelis en Cornelia Maria Storm
1792 - 1801 Vrouwe Anna Clementia Geniets
1801 - 1832 Margaretha Johanna Issendorp
1832 - 1857 Herman Adam Sinkel
1857 - 1863 Johan Ludwig Veerkamp, getrouwd met Christina Bakker
1863 - 1870 Christina Bakker
1870 - 1874 Hermanus Willem Meijer
1874 - 1876 Jan Adolf Hendrik Schreuder
1876 - 1908 Johan Overmann
1908 - 1928 (??) Leendert Volker
1928 - ca 1945 Ir. W .C. van Kuijk
ca 1945 Dammens B.V.
Huidige doeleinden Het huis is bewoond.
Opengesteld Het huis is niet toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: E. Munning Schmidt, Plaatsen aan de Vecht en de Angstel, 1985
H. van Elk, Opburen, deel 1 t/m 4, In: Orgaan van de Historische Kring van Maarssen, 33e jg. no. 2, 3, 4 en 34e jg no. 1, 2006-2007
Afb. 1: P.J. Lutgers, Gezigten aan de rivier de Vecht, 1836/1979