Vecht en Lommer

Ligging De buitenplaats staat aan de Oud Over nr. 59 in Loenen aan de Vecht, gemeente Stichtse Vecht.

Tekening van het huis door P.J. Lutgers uit 1836

Andere benaming Kalorama (tussen 1830 en 1997)
Ontstaan Het huis is waarschijnlijk ontstaan in de eerste helft van de 18e eeuw.
Geschiedenis De oudst bekende eigenaar is Pieter Hoogeveen. Hij heeft dan ook waarschijnlijk het huis in de eerste helft van de achttiende eeuw laten bouwen. Het werd een eenvoudig huis, dat pas in de 20e eeuw zijn huidige omvang kreeg. Leden van de familie Hoogeveen waren verschillende keren schout van Loenen en Kronenburg.
Na de familie Hoogeveen, komt het huis na 1835 in bezit van J.W. van Reenen. Waarschijnlijk heeft dze nieuwe eigenaar nooit op Kalorama gewoond, maar het huis verhuurd.

De naam Kalorama komt uit het Grieks en betekent Schoonzicht.
In 1920 werd aan het oorspronkelijke huis, dat we kunnen herkennen aan het witgepleisterde deel met 2 daken haaks op de Vecht, een noord- en zuidvleugel toegevoegd. Deze verbouwing vond plaats nadat de familie Kappeyne van de Coppello besloten had om hun grote huis aan de Herengracht 571 in Amsterdam te verlaten en zich definitief op Kalorama te vestigen.

Uit het Amsterdamse huis werd het één en ander gesloopt om weer geplaats te worden in hun huis in Loenen: twee marmeren schoorsteenmantels (één in empire en één in Lodewijk XVI-stijl), een houten hoekschouw (ook Lodewijk XIV-stijl), een stenen jugendstil schouw en twee schilderstukken uit ca. 1700 van Van der Aa. Tenslotte werd uit een ander huis een fraaie second empire schoorsteenpartij overgebracht naar Kalorama.
In het huis vinden we verder stucreliefs met klassieke voorstellingen, die boven enkele deuren zijn aangebracht. Op de gang, waarvan de vloer voorzien is van marmeren tegels, komen brede eiken deuren uit, die uit de bouwtijd zullen dateren. Het huis heeft topgevels, waarin aan de Vechtzijde een vrouwenbuste is aangebracht, terwijl we aan de andere zijde een mannenbuste zien. Tenslotte bevindt zich op het dak een klokkestoel met bronzen luidklok.

Het huis heeft ook nog de beschikking over een overtuin, die vroeger 25 ha groot was, maar nu nog maar een grootte van 10 ha heeft.
In 1997 is de naam van het huis weer veranderd in Vecht en Lommer.
Bewoners ca 1726 Peter Hoogeveen
ca 1734 Adriaan Hoogeveen
hiaat
- 1835H. de Valck
1835 - 1860 Mr. J.W. van Reenen
1860 (?) - 1879 Titus de Meester, getrouwd met Jkvr. Cath. Corn. de Ranitz
1879 - 1890 Titus de Meester, getrouwd met Joh. Allegonda v.d. Crab
- 1908 familie Van Leent
1908 - 1920 Mr. J. Kappeyne van de Coppello
1920 Mr. Dr. N.J.C.M. Kappeyne van de Coppello
Huidige doeleinden Het huis is particulier bewoond.
Opengesteld Het huis is niet toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: E. Munning Schmidt, Plaatsen aan de Vecht en de Angstel, 1985
De heer R. Koole
Afb. 1: P.J. Lutgers, Gezigten aan de rivier de Vecht, 1836/1979