Valkenburg

Ligging Het kasteel heeft gelegen aan de Cuneraweg binnen de gemeente Rhenen, ten zuiden van de Geertesteeg. Recht tegenover de spoorwegonderdoorgang van de spoorlijn Veenendaal-Rhenen.

Oude tekening van het huis door BrouŽrius van Nidek

Ontstaan Volgens opgravingen in de vorige eeuw moet het kasteel in elk geval voor 1528, het jaar waarin kasteel Ter Horst verwoest werd, gebouwd zijn.
Geschiedenis Over de geschiedenis van het kasteel is niets bekend.
Men veronderstelde zelfs, dat de naam Valkenburg een andere benaming voor het kasteel Remmerstein was.
Bij opgravingen in de vorige eeuw vond men funderingen ten zuiden van kasteel Remmerstein. De opgegraven zware funderingen wezen erop dat we hier te maken moeten hebben gehad met een versterkt huis en dat op die plek waarschijnlijk kasteel Valkenburg heeft gestaan. Bij de opgravingen konden ook de grachten nog worden aangewezen.
Het kasteel bestond, volgens een afbeelding die bewaard is gebleven in het museum Flehite, uit een groot complex met een tweetal torens.
Bewoners Er zijn geen bewoners van het kasteel bekend.
Huidige doeleinden De exacte plek van de funderingen is niet meer aan te wijzen.
Opengesteld
Foto's
Bronnen Tekst: Kastelenboek Provincie Utrecht, 1975
Afb. 1: Kastelenboek Provincie Utrecht, 1975