Uyttenbroeck

Ligging Dit huis stond in Amerongen.
Andere benaming Huchtenbroek
Ontstaan Over het ontstaan van dit huis is niets bekend.
Geschiedenis De naam Uyttenbroeck of Huchtenbroek komen we tegen in de 17e-eeuwse lijst van ridderhofsteden. Het is echter niet bekend waar dit huis gestaan heeft.
Bewoners Er zijn mij geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden De plaats van het huis is niet bekend.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, 1995