Tuul

Ligging Dit huis stond in Doorn.
Andere benaming Tuyl
Ontstaan Dit huis wordt voor het eerst in 1360 genoemd.
Geschiedenis In de 17e-eeuwse lijst van ridderhofsteden wordt onder Doorn het huis Tuul of Tuyl genoemd, waar verder niets over bekend is.
Bewoners Er zijn mij geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Van het huis is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, 1995