Tulle

Ligging Dit kasteel heeft waarschijnlijk in Tull (Honswijk) in de gemeente Houten gestaan.
Ontstaan Het huis werd voor 1333 gebouwd.
Geschiedenis In 1333 belooft Herbaren van Liesveld aan de Utrechtse Bisschop zijn huis niet tegen de Bisschop te zullen gebruiken.
Lang heeft het huis niet bestaan, waarschijnlijk is het na 1406 verdwenen.
Bewoners 1333 Herbaren van Liesveld
Huidige doeleinden Van het kasteel is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: O. Wttewall, kastelen en kasteelterreinen in Houten, In: Het Kromme Rijngebied, 1998, blz. 35 - 49
Website van Oud-Houten