Kasteelterrein aan de Trechtweg

Ligging Dit kasteelterrein met onbekende naam ligt aan de Trechtweg, vlakbij de gevonden Walburcht bij Wijk bij Duurstede.
Ontstaan Het kasteel dat hier gestaan heeft, werd waarschijnlijk in de 2e helft van de 13e eeuw gebouwd.
Geschiedenis In 1991 werd in de directe omgeving van de walburcht ook een complex met grachten gevonden. De grachten zijn 3 tot 5 m breed en lijken twee terreinen te omsluiten.
Het eerste eiland, met een centrale ligging, heeft een grootte van 30 bij 40 m, met aan de zuidzijde een onderbreking. Hierop sloot een omgracht terrein aan van 42 bij 50 m, terwijl aan de andere zijde een waarschijnlijk jonger deel aansloot. Ieder spoor van bebouwing ontbrak, wat niet uitzonderlijk is bij licht gefundeerde gebouwen.
Het oudste materiaal wijst op een datering in de tweede helft van de 13e eeuw; ook de verspreid over het terrein gevonden munten dateren uit het einde van de 13e eeuw. Verdere gedane vondsten wijzen erop dat zich in het gebouw in elk geval een eetzaal en een keuken bevonden. In de gracht werden kloostermoppen gevonden met het formaat 31 x 15 x 7 cm. In de gracht werden ook palen gevonden, die waarschijnlijk de plaats aangaven waar zich de brug bevond. Het terrein bleef in de 14e eeuw nog in gebruik. Daarna is het kasteel waarschijnlijk verlaten.

Gezien de aanwezigheid van een ruiterspoor en andere vondsten moet de bewoners een zekere welstand hebben gehad. Het zou dus kunnen gaan om een 'begraven hofstad'.
In de 17e eeuw was de Trechtweg (=weg naar Utrecht) vrijwel onbebouwd. Hierdoor is het niet mogelijk om via de archieven te achterhalen wat de naam van dit kasteel is geweest.
Bewoners Er zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Het terrein is nu weiland (?).
Opengesteld Het kasteelterrein is niet toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, onder redactie van B. Olde Meierink, Utrecht, Uitgeverij Matrijs, 1995
Archeologische kroniek van de Provincie Utrecht, 1990-1991