Ten Vene

Ligging De verdwenen hofstad Ten Vene heeft ten zuidoosten van Beverweerd, nabij de Jachtrustlaan gestaan, binnen de gemeente Driebergen.
Ontstaan Het huis wordt voor het eerst in 1352 genoemd.
Geschiedenis De hofstad lag aan de rand van het Veense veld, een Werkhovense ontginning die dateert van vůůr 1122. In 1352 was 'dat goet dat gheheten is Ten Vene' in het bezit van de abdij van St. Laurens, die het in dat jaar verkocht aan ridder DaniŽl van der Vene. In 1395 wordt Ten Vene in de akten genoemd als 'die hofstat ten Veen', en in 1441 is nog wel sprake van 'het goet Ten Veen' maar wordt het huis niet meer als zodanig vermeld. Het is niet bekend wanneer het is gesloopt. De omgrachting is nog in het terrein zichtbaar.
Bewoners - 1352 De abdij van St. Laurens
1352 ridder DaniŽl van der Vene
Huidige doeleinden Volgens mij is het kasteelterrein nu weiland.
Opengesteld Het weiland is niet toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, 1995