Tameroord

Ligging Tameroord stond aan de zuidzijde van de Utrechtseweg, tegenover Beerschoten, in De Bilt.

Oude tekening van het huis uit 1830

Andere benaming Cameroort
Ontstaan De naam van het huis wordt voor het eerst vermeld in 1656.
Geschiedenis In de eerst helft van de 17e eeuw is er sprake van een hofstede met ongeveer 8 morgen grond, die verkocht wordt aan Johan Huydecoper, heer van Maarsseveen, Tamen en Blocklandt. Deze laatste twee plaatsen liggen in de buurt van Uithoorn. Johan verkoopt zijn bezit in 1656 aan Thomas Levenston, die 'capiteyn maioor' van het Nederlandse leger is. In deze acte komt het huis voor onder de naam Cameroort.
Acht jaar later verkoopt Levenston de buitenplaats aan Cornelia Elisabeth van Reede van Amerongen. Zij is weduwe van Philibert van Tuyll van Serooskerke, heer van Serooskerke, Popkensburg en Wulven.

In 1686 wordt Egbertus de Leeuw, domheer, eigenaar, waarbij er sprake is van een vervallen of geruïneerd huis. Wat de oorzaak hiervan is, is niet duidelijk. Het huis kan te lijden hebben gehad van de Fransen in het rampjaar 1672 of het huis heeft lang leeg gestaan, want Cornelia Elisabeth sterft vermoedelijk in 1666.
Het huis is een behoorlijke tijd in bezit geweest van de familie De Leeuw, want pas in 1753 wordt het huis door Louisa Soreau, weduwe van Anthony de Leeuw, verkocht. Het huis komt dan voor tweederde in bezit van de familie De Waal en voor éénderde van Arnoldus de Greef. Deze Arnoldus komt een jaar later volledig in het bezit van Tameroord.
Arnoldus de Greef is imposteur op wijn, maar hij fraudeert en draagt door hem geïnde gelden niet af. Vervolgens wordt er op zijn bezittingen beslag gelegd en er vindt een publieke verkoping plaats in 1761. Deze publieke verkoping vindt plaats op last van de Staten van Utrecht en de buitenplaats komt dan in bezit van Theodoor Avink.

In 1777 komen we weer een nieuwe eigenaar tegen, als Pieter van Herzeele, het huis Tameroord koopt. Nog één maal vindt er een verkoping plaats en wel in 1811. De buitenplaats wordt dan gekocht door Jhr. N. Steengracht van Oosterland. Het huis blijft bezit van deze familie tot het tenslotte in 1865 wordt afgebroken.
Bewoners - 1656 Johan Huydecoper, heer van Maarsseveen, Tamen en Blocklandt
1656 - 1664 Thomas Levenston
1664 - 1666 (?) Cornelia Elisabeth van Reede van Amerongen
1666 - 1686 familie van Tuyll van Serooskerke (?)
1686 Egbertus de Leeuw
- 1753 Louisa Soreau, weduwe van Anthony de Leeuw
1753 - 1754 2/3 gerrit en Dirk Waal
1753 - 1754 1/3 Arnoldus de Greef
1754 - 1761 Arnoldus de Greef
1761 - 1777 Theodoor Avink
1777 - 1811 (?) Pieter van Herzeele
1811 - 1820 Jhr. N. Steengracht van Oosterland
1820 - 1865 familie Steengracht van Oosterland
Huidige doeleinden Van de buitenplaats is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: J.W.H. Meijer, Kleine Historie van de Bilt en Bilthoven, Uitg. Reinders, Bunnik, 1995
Afb. 1: J.W.H. Meijer, Kleine Historie van de Bilt en Bilthoven, Uitg. Reinders, Bunnik, 1995