Sterreschans

Ligging Het huis ligt op de westelijke oever van de Vecht, ten zuiden van Nieuwersluis, Rijksstraatweg 18.

Foto van de achterzijde van het huis (Vecht-zijde)

Ontstaan Na het rampjaar 1672, waarin de Fransen enorm hadden geplunderd in de provincie Utrecht, werden er op de grens van Holland en Utrecht verschillende schansen gebouwd, om de Republiek verder te beschermen tegen de Fransen.
EÚn van de schansen, een rechthoekig omgracht terrein tussen de Rijksstraatweg naar Amsterdam en de Vecht, werd in 1673 aangelegd door de Hollanders onder aanvoering van kolonel Stockheim tussen Breukelen en Nieuwersluis.
Nadat het oorlogsgevaar geweken was, stichtte David Rutgers op deze plek kort na 1688 een buitenplaats die hij de naam 'Sterreschans' gaf.
Geschiedenis David Rutgers dempte een deel van de gracht rond het binnenterrein aan de zijde van de Vecht en bouwde daar een bescheiden huis met een rechthoekige plattegrond. Het was vijf trafeeŰn breed en bestond uit twee bouwlagen. Het terrein rond het huis kreeg een symmetrische aanleg, bestaande uit een middenas met aan beide zijden een boomgaard. Om het terrein kwam een singel met laanbeplanting, die alleen aan de kant van de Vecht gedeeltelijk opengelaten werd.

In 1815 wordt het huis gekocht door Adriaan Paets van Troostwijk, een lakenkoopman uit Amsterdam. Waarschijnlijk heeft hij opdracht gegeven het huis te verbouwen, naar men aanneemt onder leiding van architect A. van der Hart. In die tijd kreeg het huis grotendeels zijn huidige aanzien. Door hem zou dan o.a. het brede gedeelte aan de straatzijde tegen het huis aangebouwd zijn.
Na het overlijden van Adriaan, erft zijn tweede zoon uit zijn tweede huwelijk Sterreschans. Zijn andere vier zoons, waren inmiddels overleden. Deze Hendrik Jacob gaat zich Doude van Troostwijk noemen, door het samenvoegen van de achternamen van zijn ouders.

Vanaf 1840 woont Hendrik Jacob in de wintermaanden aan de Herengracht nr. 540 in Amsterdam en wordt Sterreschans als buitenhuis gebruikt. Hij trouwt met Catharina HenriŰtte Steger en zij krijgen twee dochters. Hierdoor zou de naam Doude van Troostwijk uitsterven. Alleen dochter Cornelia Antoinetta trouwt en wel in 1836 met Eliza Theodoor van Beusekom, maar het huwelijk is geen succes en ze scheiden al weer 6 jaar later. Wel heeft het echtpaar dan al 3 zoons.
Hendrik Jacob Doude van Troostwijk doet de oudste zoon, Willem Isańc het aanbod om zijn vermogen te erven, maar dan moet hij wel zijn achternaam laten veranderen. Bij Koninklijk Besluit van 6 augustus 1869 ging Willem Isańc "Doude van Troostwijk" heten in plaats van "van Beusekom".
Een kleinzoon van hem overleed in de zomer van 1993: Willem Doude van Troostwijk.

Sterreschans beschikt ook over een overtuin, hoewel het meer een overpark is, die zich aan de andere kant van de Rijksstraatweg bevindt. Dit park, waarin een slingervijver en een weiland de belangrijkste plaats innemen, is vermoedelijk een ontwerp van J.D. Zocher jr.
Bewoners 1688 - 1731 David Rutgers
1733 - 1734 Wijna Leeuw van Lennep (kleindochter)
1734 - 1758 Adriaan Rutgers (koop)
1758 - 1759 Cornelia van Mekeren (nicht van Adriaan)
1759 - 1769 Estienne Ferrand (koop f. 32000)
1769 - 1774 Maria Anselijn, 3e maal getr. met H.J. Maggel van Altena
1774 - 1775 Hendr. Jph. Maggel van Altena
1775 - 1795 Frank van der Goes (koop f. 29000)
1795 - 1799 Dirk Hendrik Bosboom (koop f. 37000)
1799 - 1815 Geertruy Bosboom
1815 - 1837 Adriaan Paets van Troostwijk (koop f. 32000)
1837 - 1859 Hendrik Jacob Doude van Troostwijk
1859 - 1911 Willem Isańc Doude van Troostwijk
1911 - 1918 Willemina Louise Doude van Troostwijk
1918 - 1957 Mr. Dr. Willem Isańc Doude van Troostwijk
1957 - 1993 Lodewijk Willem Doude van Troostwijk
Huidige doeleinden Het huis is bewoond.
Opengesteld Het huis is niet toegankelijk. Wel is het vanaf de overkant van de Vecht (oostelijke oever) goed zichtbaar.
Foto's Ansichtkaart van de buitenplaats Foto van het toegangshek (langs de Straatweg) Foto van de voorzijde van het huis
Tekening van het huis door P.J. Lutgers uit 1836 Nog een tekening van het huis door P.J. Lutgers uit 1836 Tekening door D. Stoopendaal (in 'De Zegepraalende Vecht') uit 1719 Schilderij van Adriaan Paets van Troostwijk (1832) PJL
Bronnen Tekst: Historische buitenplaatsen in particulier bezit, 1991
P. Terlouw, De Vecht een stroom van verhalen, 1972
E. Munnig Schmidt, Adriaan Paets van Troostwijk 1752-1837, Bewoner van 'Sterreschans', enz, In: Jaarboekje 1993 van het Oudheidkundig Genootschap Niftarlake, blz 22 - 27
E. Munning Schmidt en A.J.A.M. Lisman, met tekeningen van Chr. Schut, Plaatsen aan de Vecht en de Angstel, Historische beschrijvingen en afbeeldingen van kastelen, buitenplaatsen, stads- en dorpsgezichten aan de Vecht van Zuilen tot Muiden, Alphen aan den Rijn, Canaletto, 1985, 262 blz, 2e druk
Foto 1 t/m 3: uit eigen collectie
Foto 4: Historische buitenplaatsen in particulier bezit, 1991
Afb. 1 en 2: P.J. Lutgers, Gezigten aan de rivier de Vecht, 1836/1979
Afb. 3: Dr. R. van Lutterveld, De buitenplaatsen aan de Vecht, Lochem, 1948
Afb. 4: uit eigen collectie